Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Zij-instroom

AlleKansenBenut! kadernotitie voor het jaar 2024

Sinds 2020 creëert AlleKansenBenut! de mogelijkheid om zij-instromers en herintreders in te zetten binnen jeugdzorg. We brengen regelmatig tussentijdse rapporten uit om te informeren over de voortgang van onze activiteiten en onze resultaten. Wat is de focus voor 2024? Bekijk onze negen speerpunten.

AlleKansenBenut! kadernotitie 2024

Zij-instromers en herintreders brengen waardevolle diversiteit en helpen personeelstekorten in jeugdzorg aan te pakken. Jeugdzorgorganisaties erkennen deze positieve impact en waarderen hun inzet, maar worstelen nog met hoe ze deze groep effectief kunnen inzetten zonder SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Met AlleKansenBenut! (AKB!) helpt Jeugdzorg werkt! om jeugdzorgorganisaties te ondersteunen met inzichten en tools. Hiermee streven we ernaar om zij-instromers en herintreders op een efficiënte manier in te zetten binnen de branche. Dit stelt werkgevers in staat om op lange termijn optimaal te profiteren van de talenten en bijdragen van deze groep (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals.

De negen speerpunten voor 2024

1. Op weg naar beroepsregistratie

Er is een groei zichtbaar in het aantal professionals dat op weg is naar beroepsregistratie en de overstap maakt naar jeugdzorg. Deze groei laat tegelijkertijd zien hoe verwarrend het traject is ingericht. Er zijn tal van betrokken partijen en voor kandidaten is het onduidelijk hoe ze hun beroepsregistratie kunnen halen. Bovendien ontbreken gestandaardiseerde loopbaanpaden. Dit maakt het navigeren binnen de branche moeilijk.

In 2023 opende SKJ het opleidingsregister om deze professionals opleidingsadvies te geven. In het eerste jaar kreeg SKJ veel opleidingsvragen. Dit was meer dan verwacht. Het is noodzakelijk om de loopbaanpaden te vereenvoudigen om deze groep professionals beter te ondersteunen, te benutten en te behouden.

AlleKansenBenut! richt zich op:

 • Uitdagen van wet- en regelgeving.
 • Verdere verbinding met stakeholders.
 • Begeleiding van traject tot ontwikkelen van aspirant register SKJ.
 • Optimaliseren en aanvullen van eigen content.
 • Inzet op het ‘doorontwikkelen’ van het werken onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional.
 • Realisatie van een landelijk kwalitatief en dekkend opleidingsaanbod voor professionals op weg naar beroepsregistratie, inclusief benodigde financiering.
2. Regionale samenwerkingen

Jeugdhulpregio’s zijn verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste jeugdzorg. Jeugdzorgorganisaties hebben moeite om gekwalificeerde (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals in te zetten binnen de bestaande contracten. Jeugdhulpregio’s beperken deze ruimte voor werkgevers binnen de wettelijke regels, met als doel kwaliteitsborging.

Om dit probleem aan te pakken, zijn er samenwerkingen ontstaan tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten. Ze zoeken naar manieren om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken, waaronder het benutten van mbo’ers, zij-instromers en herintreders. Deze regionale samenwerkingen zijn nog zoekende naar concrete manieren om de groep (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals in te zetten. Het vereist dat alle betrokken partijen samenwerken, de mogelijkheden bespreken en regio’s de ruimte geven om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.

AlleKansenBenut! richt zich op:

 • Het begeleiden van de regionale projectleiders o.a. door middel van een kerngroep.
 • Vooruitgang realiseren binnen inkooporganisaties
 • Verbinden met de werkgeversverenigingen.
3. Advies en consult

Steeds meer zij-instromers en herintreders vinden hun weg naar verschillende functies binnen jeugdzorgorganisaties. Hier behalen zij hun SKJ-registratie of ze gaan aan de slag binnen een functie waarin bekwaamheid voldoende is.

In de afgelopen jaren is AlleKansenBenut! uitgegroeid tot een expertisecentrum voor de inzet van nieuwe professionals binnen jeugdzorg. Het deskundigenteam AlleKansenBenut! bestaande uit diverse experts met elk hun eigen specialiteit. Zij staan kosteloos klaar voor advies en begeleiding. AKB zal haar rol als centraal kennisplatform voor advies en ondersteuning in de komende jaren voortzetten.

AlleKansenBenut! richt zich op:

 • Voortzetten van het deskundigenteam AKB!.
 • Begeleiden en adviseren van jeugdzorgorganisaties, regio’s, gemeenten, inkooporganisaties en ministeries bij het succesvol inzetten van (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals.
 • Optimaliseren en aanvullen content AKB! op de website en interactie op LinkedIn.
 • Verkenning tot mogelijkheden en wenselijkheid tot uitbreiding van de doelgroep van AKB!.
 • Informeren van (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals over mogelijkheden en ontwikkelingen in de branche.
4. Het realiseren van een businesscase-model

De kosten voor het inwerken van nieuwe medewerkers zijn complex en variëren afhankelijk van factoren zoals werkervaring, levenservaring, diversiteit en de uitdagingen bij het invullen van openstaande vacatures. De effecten van de inzet van zij-instromers en herintreders zijn nog onbekend, omdat er (nog) geen langetermijnonderzoek is gedaan.

AKB zal een flexibel businesscase-model ontwikkelen dat zich richt op de inzet van bekwame professionals met (nog) geen SKJ-registratie. Dit aanpasbare model concentreert zich op de functies die gebruikelijk zijn voor zij-instromers, herintreders, mbo’ers en doorstromers vanuit het mbo.

5. Landelijke ontwikkelingen

Jeugdzorg ondergaat momenteel aanzienlijke ontwikkelingen. De ‘Hervormingsagenda Jeugd’ en het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ zijn belangrijke pijlers. Lokale teams worden verder verstevigd. AKB houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zo wordt het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ gezien als een vorm van sociale innovatie, wat naar verwachting blijvende veranderingen in het werk en het vakmanschap van professionals veroorzaken.

Binnen de zorg- en welzijnssector zijn er andere belangrijke ontwikkelingen, zoals de IZA, GALA en TAZ. De voortgang van de TAZ is met name relevant voor de branche; mogelijk volgen hieruit verschillende extra financieringsmogelijkheden. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een landelijk opleidingsaanbod voor (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals.

AlleKansenBenut richt zich op:

 • Monitoren en verbinden met de landelijke ontwikkelingen.
 • Inzet financieringsmogelijkheden voor het omscholen van professionals voor jeugdzorg.
6. Begeleiding GI's en kwalitatieve monitor

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de ‘stimuleringsregeling zij-instroom GI’s 2023-2024’ gelanceerd. Deze investering van twintig miljoen euro stelt gecertificeerde instellingen in staat om 300 zij-instromers, herintreders of mbo-doorstromers binnen twee jaar te begeleiden en een SKJ-registratie te halen. De kerngroep van GI’s vormt een krachtig collectief door het delen van leerervaringen en het gezamenlijk aanpakken van knelpunten. Het deskundigenteam AlleKansenBenut! ondersteunt de gecertificeerde instellingen hierbij.

Onderdeel van de begeleiding van de GI’s is een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe de inzet van de groep niet SKJ-geregistreerde professionals verloopt, identificeert knelpunten en belicht verschillende perspectieven op bepaalde thema’s.

Bekijk hier de eerste resultaten van de kwalitatieve monitor van november 2023.

7. Organiseren van 'De dag voor de toekomstige jeugdbeschermer'

Eind 2023 organiseerde AKB ‘De dag voor de toekomstige jeugdbeschermer’. Een evenement speciaal voor professionals op weg naar een SKJ-registratie en werkzaam binnen gecertificeerde instellingen (GI’s). Op verzoek van de kerngroep GI’s en het ministerie van J&V zal AlleKansenBenut! deze dag opnieuw organiseren in 2024. De geplande datum voor dit evenement is 14 oktober 2024.

8. Inzet bekwame professionals en loopbaanpaden

De krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren aanhouden. Dit dwingt jeugdzorgorganisaties om op een andere manier naar de inzet van hun professionals te kijken. Sinds het begin van het programma heeft AKB zich ingezet om zij-instromers en herintreders welkom te heten in jeugdzorg en bij te dragen aan een succesvolle integratie binnen verschillende jeugdzorgorganisaties. Nu deze beweging op gang is, wordt de behoefte aan verdere ontwikkeling van de inzet van professionals vanuit een breder perspectief steeds duidelijker:

 • Bekwame professionals - mbo’ers, skills-based inzet, AD-professionals
  Inzetbaar door: mbo-4 sociaal werker, beoordeling op competenties in plaats van opleidingseisen, AD-opleidingen social work, inwerktrajecten binnen werkgever of regionale programma’s.
 • Professionals op weg naar bevoegdheid - mbo-doorstromers, AD-doorstromers, zij-instromers, herintreders
  Inzetbaar door: maatwerkopleidingen SKJ, EC, EVC na één jaar werkervaring, geaccrediteerd praktijkprogramma, voor de AD’ers zijn er nog geen routes.
 • Bevoegde professionals - SKJ/BIG geregistreerd en bekwaam voor de uit te voeren taken
  Inzetbaar door: hbo-opleiding social work of pedagogiek, relevante wo-opleiding die toegang geeft tot registratie, overgangsregeling (2018).

AKB is blij met deze ontwikkeling en ziet de meerwaarde van het ontstaan van extra loopbaanpaden. Het realiseren van deze ontwikkeling is echter een grote uitdaging, omdat er raakvlakken zijn met andere initiatieven en ontwikkelingen in de branche. Het vereist afstemming om te bepalen waar deze ontwikkeling binnen de branche samenkomen en een plek krijgen, in samenhang met eerder geformuleerde strategische uitdagingen.

De MBO Raad en het Landelijk Overleg AD Opleidingen Social Work en Pedagogiek zijn verbonden met AKB en maken gebruik van het netwerk om gezamenlijk kansen verder te benutten.

AlleKansenBenut! richt zich op:

 • Monitoren, voeden en sturen van de ontwikkelingen rondom de inzet van mbo’ers in  jeugdzorg en de ontwikkeling van AD opleidingen.
 • Monitoren van de ontwikkelingen rondom het inzetten van bekwame professionals en de doorontwikkeling van de inzet van professionals in algemene zin.
 • Het agenderen van strategische vraagstukken en het verder brengen van deze vraagstukken.
9. Borging en inbedding van het programma

Na vier jaar AlleKansenBenut! is de vraag hoe de kennis en expertise uit het programma wordt geïntegreerd binnen de branche. In overleg met opdrachtgevers en stakeholders onderzoeken we hoe we deze kennis in de toekomst binnen bekende structuren een plek krijgt.

Tegen het einde van 2024 ronden wij het grootste deel van het programma af. In 2025 loopt de kwalitatieve monitoring van de begeleiding van de GI’s door en zal ook een passende plek vinden binnen de branche. De kwalitatieve monitoring die bij de begeleiding van de GI’s hoort, zal doorlopen tot 2025.

AlleKansenBenut! richt zich op:

 • Voortzetten van de kwalitatieve monitor in 2025.
 • Afronden van het programma AKB uiterlijk op 31-12-24.
 • Borgen van kennis en kunde vanuit AlleKansenBenut! en het stimuleren van doorontwikkeling van het thema ‘inzet van professionals in jeugdzorg’.

De beweging om zij-instromers en herintreders welkom te heten binnen jeugdzorg is landelijk en branchebreed op gang gekomen. Het is gelukt de missie van AKB! te realiseren. Hoewel het geen oplossing biedt voor alle uitdagingen waarmee jeugdzorg wordt geconfronteerd, draagt het op een positieve manier bij.

In de afgelopen jaren heeft AKB! zij-instromers, herintreders en hun begeleiders, managers en deskundigen geïnterviewd. Deze verhalen zijn samengebracht in de verhalenbundel ‘Verhalen uit de praktijk’. Hierin wordt een inkijkje gegeven in de beweegredenen van deze nieuwe groep professionals, de obstakels die ze tegenkomen en hun motivatie en vastberadenheid om de overstap te maken.

AKB! zal zich ook in het nieuwe jaar blijven inzetten om bij te dragen aan een stevige, kwalitatieve jeugdzorg, zodat deze in staat is om kinderen en gezinnen die het nodig hebben zo goed mogelijk te begeleiden.