Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Arbeidsmarktprognose voor jeugdzorg: personeelstekort neemt toe

Het personeelstekort binnen jeugdzorg neemt binnen tien jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In het onderzoek zit een voorspelling van de verwachte arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn. Wat betekent dit precies voor jeugdzorg? Bekijk de infographic.

Collega's in gesprek

Tekort aan professionals binnen jeugdzorg  

Tussen 2021 en 2031 neemt de vraag naar jeugdhulp zonder verblijf toe. Dit leidt tot een grotere vraag naar jeugdzorgprofessionals. Naar verwachting lukt het niet om deze vraag helemaal te vervullen. Dit komt doordat de vraag en het arbeidsaanbod niet op elkaar aansluiten. Er is een kwalitatieve mismatch.  

Deze mismatch verduidelijken we op basis van eerder onderzoek van TNO en Bureau HHM:  

  • Er zijn voldoende mensen met een diploma, maar niet iedereen staat geregistreerd in het register van de Stichting Registratie Jeugd (SKJ-register). 

  • Sommige sollicitanten hebben niet de juiste competenties. De branche vraagt veel van haar medewerkers. Het accent verschuift vaker naar ‘regievoering op veiligheid’ in plaats van hulpverlening.  

  • Gebrek aan werkervaring in jeugdzorg. Dit geldt vooral voor ambulante functies, omdat daarin veel individualistisch wordt gewerkt. Sollicitanten hebben soms onvoldoende beeld van wat het vraagt om in jeugdzorg te werken. De onderzoekers zien in de praktijk dat enthousiaste jonge professionals, die graag in jeugdzorg aan de slag willen, vaak nog niet een realistisch beeld hebben van wat het vak inhoudt en welke competenties nodig zijn. 

Infographic prognosemodel jeugdzorg AZW
Infographic arbeidsmarktprognose jeugdzorg AZW

Verhouding tussen werkzoekenden en vacatures  

Binnen de Nederlandse arbeidsmarkt zijn er 80 vacatures op 100 werkzoekenden. Naar verwachting zijn er in 2028 meer vacatures dan werkzoekenden. Binnen jeugdzorg is er momenteel een tekort van 700 professionals. Dit dreigt op te lopen naar 1.900 professionals in 2031. 

Handige links