Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkdruk en werkplezier

"Gesprekken over werkgeluk geven meer openheid en verbinding"

Hoe kunnen we het werkgeluk van onze medewerkers vergroten? Met die vraag in het achterhoofd ontwikkelde iHUB het VVIP-model. VVIP staat voor de vier pijlers van werkgeluk: verbinding, voortgang, impact en positiviteit. Het biedt leidinggevenden én medewerkers handvatten om op een andere manier in gesprek te gaan. ”VVIP betekent voor mij het goud van de organisatie veiligstellen”, zegt Eelco Knops van Horizon.

Eelco Knops

Even voorstellen: Eelco Knops

Eelco Knops is locatiemanager Rijnhove bij Horizon in Alphen aan de Rijn. Hij en zijn team zijn al een tijdje onderweg met het voeren van gesprekken volgens het werkgelukmodel VVIP. Hoe bevalt dit tot nu toe? In dit interview deelt hij zijn ervaringen.

Bouwstenen

“Toen ik hoorde over VVIP wilde ik er direct mee starten”, vertelt Eelco enthousiast. “VVIP staat voor uitstekend personeelsbeleid, waarmee je het goud van de organisatie kunt veiligstellen. Wanneer je de bouwstenen van VVIP goed gebruikt, krijgen professionals in de organisatie vleugels om voor cliënten de juiste dingen te doen. Als je prettig in je werk en je leven zit, als je gehoord wordt en positiviteit en verbinding ervaart, dan draagt dat bij aan de opdracht die je met elkaar te vervullen hebt.”

Lees meer over de VVIP-gesprekscyclus

Oud zeer 

Eelco startte anderhalf jaar geleden als locatiemanager bij Rijnhove. Naar eigen zeggen trof hij een organisatie aan, waar nog veel moest gebeuren om daadwerkelijk met werkgeluk aan de slag te kunnen. Horizon verving het volledige managementteam bij de locatie in Alphen aan de Rijn, waarna Eelco en zijn team konden gaan bouwen. “Wij gingen als eerste locatie met VVIP het veld in. Afdelingscoördinatoren en gedragswetenschappers zaten met teamleden rondom het kampvuur en bespraken ‘oud zeer’ met elkaar. Dit gebeurde met de vier pijlers van VVIP. Deze oude pijn verbrandden we letterlijk in het kampvuur om zo een streep te zetten onder de periode die achter ons lag.”

De onderlinge communicatie is toegankelijker geworden en dat is een van de grootste winstpunten van VVIP."
Eelco KnopsLocatiemanager bij Horizon

Open cultuur

Sinds de start van de hernieuwde gesprekcyclus op basis van VVIP ziet Eelco een hele andere dynamiek ontstaan bij zijn medewerkers. “Ze denken nu vanuit kracht in plaats vanuit een afrekenmodel. Na de gesprekken zag ik direct dat mensen onderling meer met elkaar spraken. Dat gebeurde al in het WIS: het wandelgangeninformatiesysteem, dat we hier veel gebruiken. Ook zag ik zag dat de organisatiestructuren meer vertrouwd en gevolgd werden. 

Ik merk dat de cultuur inmiddels opener is. Medewerkers voelen zich uitgenodigd en verbonden. Daar word ik heel gelukkig van. Ze lopen nu makkelijker bij me binnen om te zeggen waar ze bang voor zijn. Een jaar geleden durfden ze dat soort feedback niet te geven. De onderlinge communicatie is toegankelijker geworden en dat is een van de grootste winstpunten van VVIP. 

Een voorbeeld? Soms vliegt mijn deur open en dan staat er iemand met het schuim op zijn mond. Die kan zijn ongenoegen nu met een gerust hart bij mij neerleggen. De ware emotie die je voelt bij onderwerpen mag er zijn en is bespreekbaar. Vroeger was dat meer afgevlakt, omdat medewerkers nooit wisten wat voor consequenties dat had. Door het VVIP-model is er een veilig klimaat ontstaan waarin we zeggen: ‘Deze opdracht hebben we met elkaar te doen. Daar heb jij een rol in en daar heb ik een rol in en daar zit ook een start- en een eindpunt aan’. De gesprekken bepalen hoe je dat met elkaar oppakt.”

Lees meer over het ontstaan van het VVIP-model

Werkgeluk

“Hoe het zit met mijn eigen werkgeluk? Dat is momenteel groot. Ik ben blij dat ik vanuit die rust een bijdrage mag leveren aan deze organisatie. Dat was het afgelopen jaar wel anders. Soms dacht ik: waar is het einde van de tunnel? Want de uitdagingen met dit werk en deze kinderen zijn soms ontzettend ingewikkeld. Dan zat ik met tranen in de auto, me afvragend hoe lang ik dit zou volhouden. In gesprek en verbinding zijn met de mensen om mij heen bleek de sleutel om het werk behapbaar te houden.

VVIP verbindt mensen ook en laat professionals floreren. Als wij er als management voor zorgen dat zij in hun kracht staan, dan kunnen we het samen goed doen voor de kinderen. We hebben het te weinig over de kinderen voor wie we het doen. Die moeten ook onze VVIPS zijn.” Als Eelco iets zou willen toevoegen aan VVIP is dat tijd. “VVIP heeft tijd nodig om in de organisatie in te bedden. We moet dit blijven doen en blijven herhalen. Het is belangrijk om te  blijven praten.”

Werkplezier werkt!

VVIP maakt onderdeel uit van Werkplezier werkt! Hierin gaat Jeugdzorg werkt! met meerdere initiatieven uit de praktijk aan de slag om het werkplezier voor jeugdzorgmedewerkers op de kaart te zetten. Binnen Werkplezier werkt! volgen we de ontwikkelingen rondom VVIP, het model dat werkgeluk in de gesprekscyclus centraal zet. Jeugdzorg werkt! deelt de voortgang met een reeks praktijkvoorbeelden, tips en tools.