Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

'Medewerkersreis geeft inzicht in hoe je je organisatie aantrekkelijker maakt'

In september zijn vijf jeugdzorgorganisaties aan de slag gegaan met de pilot medewerkersreis waaronder Pandor. Dit instrument geeft je inzicht in waar medewerkers enthousiast over zijn in je organisatie en hoe ze dat blijven. Hr-adviseur Maaike de Beer en beleidsadviseur Elin Fluiter van Pandor: 'De medewerkersreis leverde ons interessante inzichten op. Bijvoorbeeld dat onze medewerkers duidelijk voor ogen hebben waarvoor wij staan, maar de buitenwereld nog niet.'

Medewerkers zijn bezig met een mappingsessie

De uitnodiging voor de pilot medewerkersreis kwam voor Pandor volgens Elin en Maaike op het juiste moment. ‘Omdat we de afgelopen jaren hard zijn gegroeid’, vertelt Elin. En juist na zo’n periode van groei, is het goed te kijken waar je staat als organisatie, stellen ze.

Wat is de medewerkersreis?

De medewerkersreis bestaat uit een aaneenschakeling van contactmomenten tussen medewerkers en de organisatie. De reis richt zich vooral op de beleving van de medewerkers. Van de eerste kennismaking, het sollicitatiegesprek, inwerken, ontwikkeling, relatie met de leidinggevende tot en met het afscheid van de organisatie.

Onderzoek welke onderdelen voor jouw medewerkers het meest belangrijk zijn. Wat gaat al goed? Wat zijn aandachts- of verbeterpunten? Waar is de meeste winst te behalen? Door de belangrijkste contactmomenten opnieuw in te richten, kun je de ervaringen van medewerkers positief beïnvloeden.

Identiteit en imago

Het onderwerp dat Elin en Maaike kozen voor de medewerkersreis is identiteit en imago. ‘Het leek ons goed om bij de basis te beginnen. Hoe ervaren medewerkers het werken bij Pandor, maar ook: welke reputatie hebben we eigenlijk?’, vertelt Elin. Voor het creëren van een nieuwe medewerkersreis hebben Maaike en Elin zo’n twintig medewerkers uit verschillende teams geïnterviewd over hun ervaringen binnen Pandor.

Echte verrassingen leverden de interviews niet op, wel waardevolle inzichten. Elin: ‘Uit de gesprekken bleek dat we een sterke identiteit hebben. Medewerkers weten goed waar Pandor voor staat. Volgens medewerkers is Pandor een platte organisatie met medewerkers die lef hebben, buiten de kaders denken en uit zichzelf een extra stapje zetten. Én waar je veel vrijheid hebt om autonoom te handelen en mee te denken.’

Website die potentiële collega’s aanspreekt

Tijdens de mappingsessie bespraken Maaike en Elin de opbrengst van de gesprekken met werkgelukdeskundigen Lucas Swennen en Joep van Rensch van het HappinessBureau en zeven medewerkers uit de organisatie. ‘Tijdens die sessie breng je de bevindingen in kaart en ontwerp je een nieuwe reis’, aldus Maaike. Hun eerste actie: het aantrekkelijker maken van de website. Maaike: ‘De huidige website geeft nog onvoldoende weer wie of wat Pandor is, ze zegt nog weinig over onze identiteit. Ze is informatief, maar weinig persoonlijk en spreekt potentiële nieuwe collega’s hierdoor onvoldoende aan.’

De oplossing is tijdens de sessie ook al bedacht: ‘De website gaan we meer vullen met verhalen en ervaringen van medewerkers.’ Een ander actiepunt dat uit de mappingsessie naar voren kwam, zo vertellen ze, is het vergroten van de naamsbekendheid van Pandor, vooral onder potentiële collega’s. ‘Dit gaan we onder meer doen door meer en gerichter gebruik te maken van social media’, aldus Maaike.

Het is superfijn om samen met professionals te praten over de dingen die je leuk vindt in je organisatie, wat er goed gaat en wat beter kan.
Elin FluiterBeleidsadviseur Pandor

Volgende actie

De mappingsessie bracht nog meer verbeterpunten aan het licht. Maaike: ‘Medewerkers gaven unaniem aan dat hun eerste kennismaking met ons heel prettig is. Maar in de inwerkperiode daarna voelden sommigen zich soms wat verloren. Hoewel het werken op afstand door corona hier misschien ook een rol speelde, verdient het inwerken toch extra aandacht.’ Dit wordt een volgende actie, als de website is verbeterd, hebben Maaike en Elin besloten.

Maaike en Elin zijn nu de nieuwe medewerkersreis aan het realiseren. ‘Binnenkort evalueren we de voortgang met Lucas en Joep’, aldus Elin. Net als haar collega is ze erg positief over de begeleiding van de twee werkgelukdeskundigen Lucas en Joep. ‘Het is fijn om hulp bij dit traject te krijgen. Zonder begeleiding is het toch lastig te bepalen waar en hoe je begint met de medewerkersreis.’

Medewerkersreis is leuk en leerzaam

Terugblikkend vinden Maaike en Elin de pilot tot nu toe erg leuk en leerzaam. Elin: ‘Je moet er wel tijd voor maken, bijvoorbeeld voor de interviews. Maar het is superfijn om samen met professionals te praten over de dingen die je leuk vindt in je organisatie, wat er goed gaat en wat beter kan.’ Maaike sluit zich hier graag bij aan: ‘Het is een cadeautje om deel te nemen aan de medewerkersreis. Het geeft inspiratie om aan de slag te gaan, samen met onze medewerkers.’

Tips van Maaike en Elin

  1. Denk structureel na over de lange-termijnontwikkeling van je organisatie. Zo voorkom je dat je je verliest in de waan van de dag.
  2. Betrek medewerkers bij de organisatieontwikkeling. Je zult zien, ze vinden het hartstikke leuk en je haalt waardevolle informatie op die je zelf niet zou bedenken. 
  3. Geef je medewerkers vrijheid om zelf hun werk in te richten.

Pandor is een jonge en snelgroeiende jeugdzorgorganisatie met ongeveer 70 medewerkers. De organisatie biedt – individuele en groepsgerichte – ambulante hulpverlening en woon- en dagbegeleiding aan totaal 300 jongeren en gezinnen.

Verder lezen

Berry Tijhuis

Branchespecialist Jeugdzorg werkt!

Meer weten? Neem contact op!

Foto Berry Tijhuis

Meer weten? Neem contact op!