Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Komen tot een integrale aanpak: Duurzaam werk(t)!

Je herkent het belang van duurzame inzetbaarheid voor jouw organisatie. En je wilt ervoor zorgen dat medewerkers gezond en vitaal hun pensioen kunnen bereiken. Een integrale aanpak draagt bij aan minder ziekteverzuim en verloop in organisaties. Maar hoe begin je en waar moet je allemaal aan denken? Jeugdzorg werkt! helpt je op weg.

Twee collega's enthousiast met elkaar in gesprek op de gang

Een integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid is belangrijk om medewerkers te laten werken naar talent, vermogen en plezier. Van het begin tot aan het einde van hun loopbaan, binnen of buiten de eigen organisatie. Een integrale aanpak begint met een strategische visie die breed wordt gedragen door medewerkers, leidinggevenden en bestuur. Daarnaast is er aandacht voor alle fasen van de loopbaan. 

Webinar duurzame inzetbaarheid 

Waarom is een integrale aanpak nu zo van belang en wat kunnen we leren van onderzoek en voorbeelden uit de praktijk? In deze webinar gaat Olaf Stomp hierover in gesprek met prof. dr. Annet de Lange, bijzonder hoogleraar Open Universiteit/senior managing consultant Berenschot en prof. dr. Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Webinar duurzame inzetbaarheid-belang van een integrale aanpak

Hr-modellen duurzame inzetbaarheid

Er zijn diverse hr-modellen beschikbaar die je als organisatie kunnen helpen om te komen tot een integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Een dergelijk model biedt duidelijke handvatten. We noemen hieronder een aantal van deze bekende en in de praktijk beproefde modellen. 

Van model naar integrale aanpak 

Een model geeft visie en richting. Maar met alleen kiezen voor een model ben je er niet. Om vanuit een model te komen tot een organisatiebrede integrale aanpak is meer nodig: een duidelijke strategische keuze, geduld en bovenal betrokkenheid van iedereen binnen een organisatie. Het vereist vaak een veranderkundige aanpak. Het voeren van 'het Goede Gesprek' is hierbij van groot belang. 

Aan de slag? Jeugdzorg werkt! biedt gratis ondersteuning

Wil je werk maken van een integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid, zodat medewerkers gezond en gelukkig aan het werk blijven? En kun je daar wel advies bij gebruiken? Meld je dan aan voor een kosteloos adviestraject van Jeugdzorg werkt! Wij ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak en bieden begeleiding bij invoering en borging. Onze adviseur komt langs bij jouw organisatie en adviseert op inhoud en proces. 

Jeugdzorgorganisaties kunnen van dit adviestraject gebruikmaken van januari t/m oktober 2024. Omdat we deelnemen aan de subsidieregeling MDIEU van het ministerie van SZW is onze ondersteuning in deze periode helemaal gratis. Voorwaarden: 

  • Aan de deelnemende organisaties vragen wij om de resultaten te delen met de hele sector. Zo leren we van elkaar!  
  • Jeugdzorg werkt! stelt een adviseur beschikbaar, op basis van de specifieke ondersteuningsvraag.  

Heb je interesse? Neem dan contact op met programmaleider Nicolette Horn: NHorn@fcb.nl.

Meld je aan voor het gratis adviestraject

Nicolette Horn

Programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Nicolette Horn

Meer weten? Neem contact op!