Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Herziening functieboek jeugdzorg

11 dec 2023

Functieboek jeugdzorg wordt herzien. Cao-partijen hebben afgelopen voorjaar geïnventariseerd tegen welke knelpunten gebruikers van het functieboek aanlopen en hoe deze knelpunten op te lossen zijn. Het geactualiseerde functieboek neemt deze knelpunten weg.

Medewerker functieboek

Knelpunten functieboek jeugdzorg

In juli 2023 zijn de knelpunten binnen het huidige functieboek onderzocht onder 35 jeugdzorgorganisaties en 348 jeugdzorgmedewerkers. Op basis van de bevindingen uit dat onderzoek zijn een aantal verandervoorstellen gedaan om het huidige functieboek te actualiseren én beter op de praktijk te laten aansluiten. 

Wat gaan wij doen?

 • We actualiseren de informatie op de website Jeugdzorg werkt!
 • We onderzoeken een manier om instellingseigenfuncties tussen jeugdzorgorganisaties uit te wisselen.
 • We laten vijf referentiefuncties beschrijven:
  • Medewerker AMK
  • Ervaringsdeskundige
  • Jeugdzorgwerker A 
  • Teamondersteuner
  • ICT-expert
 • Op de website richten we een digitale etalage in. Dit is een pagina met informatie over ervaringsdeskundigheid in jeugdzorg. De inhoud bepalen we samen met de werkgroep Ervaringsdeskundigheid.

Wij verwachten dit proces in de zomer van 2024 af te ronden. 

Voor vragen over (de herziening van) het functieboek kan je contact opnemen met Marleen Nieuwsma.