Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Versterk jezelf - Jeugdhulp. Alles in het werk

Projectgroep Versterk jezelf

Versterk jezelf

Jeugdhulpprofessionals kunnen zich bedolven voelen onder de caseload, agressie of verantwoordingsdruk. Daarom is het extra belangrijk dat professionals zicht bewust blijven van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Maar dat is niet altijd makkelijk in de waan van de dag. ‘Versterk jezelf: emancipatie van de professional’ richt zich daarom op bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid om mentaal fit en vitaal aan het werk te zijn én te blijven.

Meer over het thema Versterk jezelf
Inspiratiesessies
Activiteit

Inspiratiesessies

In de inspiratiesessies staat de vraag centraal: ‘Wat kun je zelf doen om aan het stuur te zitten als professional?’. We bespreken thema’s als bewustwording, opkomen voor jezelf, eigen kracht en grenzen stellen binnen je eigen verantwoordelijkheid. Sterke, weerbare, autonome professionals zijn van grote waarde voor de jeugdhulp. Dat willen we via dit thema stimuleren en op gang houden. Maak samen impact met ons!

online versterk jezelf
Activiteit

Online bijeenkomst Versterk jezelf - Emancipatie van de professional

Vanuit het project Versterk jezelf organiseren we verschillende activiteiten, zo ook deze online bijeenkomsten Versterk jezelf - Emancipatie van de professional. Op een laagdrempelige manier verkennen we, jeugdhulpprofessionals uit het hele land, hoe we onszelf én elkaar kunnen versterken in ons mooie maar uitdagende beroep.

Mireille Molenaar

Ik word erg blij van het bijdragen aan het bewust worden van eigen invloed van professionals

Mireille Molenaar Projectlid Versterk jezelf & Trainer De autonome professional
Lenny Fleer

Ik wil door middel van reflectie professionals in jeugdzorg helpen zich bewust te worden van hun eigen krachten

Lenny Fleer Projectlid Versterk jezelf & Jeugdhulpprofessional en supervisor
Lisa Philips

Ik vind het belangrijk om te staan voor de ontwikkeling, groei en stimulering van jeugdhulpprofessionals zodat zij hun passie in kunnen (blijven) zetten binnen de jeugdhulp

Lisa Philips Projectlid Versterk jezelf & Trainer en coach
Danielle de Bruin

Ik wil mensen inspireren om zelf regie te pakken op hun eigen (werk)geluk

Danielle de Bruin Projectlid Versterk jezelf & Werkgelukdeskundige

Over Jeugdhulp. Alles in het werk!

Het project ‘Versterk jezelf: emancipatie van de professional’ richt zich op bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van jeugdhulpprofessionals om mentaal fit en vitaal aan het werk te zijn én te blijven.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt. Bekijk hier een overzicht van alle projectopbrengsten van de eerste fase van het programma (2020-2023).

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Jeugdhulp. Alles in het werk
Projectgroep Versterk jezelf

Meedoen?
Neem contact op!

Meedoen?
Neem contact op!

Versterk jezelf!

Projectteam

naar bovenkant pagina