Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Versterk jezelf: emancipatie van de professional

Jeugdhulpprofessionals kunnen zich bedolven voelen onder de caseload, agressie of verantwoordingsdruk. Daarom is het extra belangrijk dat professionals zicht bewust blijven van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Maar dat is niet altijd makkelijk in de waan van de dag. ‘Versterk jezelf: emancipatie van de professional’ richt zich daarom op bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid om mentaal fit en vitaal aan het werk te zijn én te blijven.

Versterk jezelf

De insteek is dat jeugdhulpprofessionals elkaar inspireren en motiveren. De projectgroep bestaat daarom uitsluitend uit jeugdhulpprofessionals die als geen ander begrijpen hoe het werk van jeugdhulpprofessionals in elkaar steekt.  

Activiteiten

  • Het organiseren van Inspiratiesessies bij jeugdhulporganisaties om jeugdhulpprofessionals te inspireren aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens en na de inspiratiesessies ervaren de jeugdhulpprofessionals meer autonomie.  
  • We organiseren landelijke en regionale Versterk jezelf-bijeenkomsten, zoals de online bijeenkomsten Versterk jezelf
  • We delen goede voorbeelden over thema’s als autonomie, emancipatie en eigen verantwoordelijkheid uit het werkveld en delen met als doel: landelijke bekendheid over dit thema en daarmee alle jeugdhulpprofessionals inspireren en activeren.  
  • We zoeken bestaande tools en ontwikkelen nieuwe tools om aan de slag te gaan met het versterken van je eigen positie als jeugdhulpprofessional

Jos de Blok tijdens de inspiratieweek 2022 ‘Vorm een netwerk en stop met zinloze activiteiten’.

Bekijk collegetour (YouTube)

Laat je inspireren door onze activiteiten en je jeugdhulpcollega’s:

Het project ‘Versterk jezelf: emancipatie van de professional’ richt zich op bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van jeugdhulpprofessionals om mentaal fit en vitaal aan het werk te zijn én te blijven.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt. Bekijk hier een overzicht van alle projectopbrengsten van de eerste fase van het programma (2020-2023).

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!