Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Jeugdzorgorganisaties aan de slag met medewerkersreis

14 sep 2021

Hoe zorg je dat je organisatie aantrekkelijk is en blijft voor je medewerkers? Met deze vraag gaan vijf jeugdzorgorganisaties de komende maanden aan de slag tijdens de pilot medewerkersreis. Hun doel: een nieuwe reiservaring creëren. Ze worden daarbij begeleid door Lucas Swennen van het HappinessBureau. ‘De juiste medewerkerservaring maakt echt het verschil.’

Medewerkers zijn bezig met een mappingsessie

Het worden leuke en leerzame maanden voor Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Enver, Youké, Pandor en Jeugdbescherming west, zo voorspelt Lucas, werkgelukdeskundige en mede-eigenaar van het Happinessbureau. ‘Ze gaan hun organisatie deels op een nieuwe manier ontdekken en met die kennis een nieuwe medewerkerservaring ontwikkelen’, vertelt Lucas.

Medewerkers vinden en behouden

De medewerkersreis bestaat uit een aaneenschakeling van contactmomenten tussen medewerkers en de organisatie, legt Lucas uit. ‘De reis richt zich vooral op de beleving van de medewerkers. Van de eerste kennismaking, het sollicitatiegesprek, inwerken, ontwikkeling, relatie met de leidinggevende tot en met het afscheid van de organisatie.’  

‘Het in kaart brengen van de medewerkersreis is een instrument om de wensen en behoeften van je medewerkers boven tafel te krijgen, legt Lucas uit. ‘Door beter te begrijpen wat je medewerkers willen en nodig hebben, kun je hier als organisatie beter op in spelen. Het creëren van de juiste medewerkerservaring kan organisaties helpen makkelijker en beter medewerkers te vinden of juist te behouden.’

In gesprek met je medewerkers

Voor de ontwikkeling van zijn methodiek put Lucas uit zijn ervaring als branding-deskundige. ‘De methodiek heeft veel overeenkomsten met de aanpak bij de klantreis en de klantervaring waar veel organisaties vanuit marketing mee bezig zijn. Tijdens de medewerkersreis kijken we ook hoe we met de juiste interventies het werkgeluk van medewerkers kunnen vergroten.’ Centrale vraag is volgens Lucas hierbij: wat maakt je medewerkers eigenlijk gelukkig?

Het is belangrijk op de juiste manier het gesprek met medewerkers aan te gaan. Je moet achterhalen wat medewerkers echt belangrijk vinden.
Lucas SwennenWerkgelukdeskundige

Om erachter te komen waar medewerkers behoefte aan hebben in iedere fase van de medewerkersreis moet je met ze in gesprek gaan, stelt Lucas. ‘Dit is heel belangrijk. Hier gaan we informatie verzamelen van en over je medewerkers. De organisaties kijken hierbij bijvoorbeeld naar eerder uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken en nemen interviews af.’

Stel de juiste vragen

Samen met samenwerkingspartner Joep van Rensch stoomt Lucas de deelnemers in een sessie eerst klaar voor de vraaggesprekken. ‘Want het is belangrijk dat ze op de juiste manier het gesprek met medewerkers aangaan. Je moet achterhalen wat medewerkers echt belangrijk vinden. Willen ze bijvoorbeeld tijdens hun eerste werkweek informatie over missie en visie van de nieuwe organisatie of liever mensen leren kennen? En wat zijn hun dieperliggende behoeften?’

De resultaten van deze fase dienen als input voor de nieuwe reiservaring. De deelnemende organisaties hebben van tevoren een onderdeel van de medewerkersreis benoemd waar ze nog niet tevreden over zijn. ‘Het aardige is dat iedere organisatie een ander onderdeel heeft gekozen. Dit levert een breed beeld aan inzichten en ervaringen op die ook interessant voor andere organisaties kunnen zijn.’

De reis zet iets in beweging

Lucas verwacht dat de deelnemers veel aan de pilot zullen hebben. ‘Het analyseren en verbeteren van de medewerkersreis zet echt iets in beweging, een prachtige stap om een betere ervaring aan je medewerkers te bieden. De juiste medewerkerservaring maakt echt het verschil’, gelooft Lucas. Hij is heel benieuwd wat voor ervaring de organisaties gaan creëren. De pilot wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Dan is de eindbestemming van de reis volgens de werkgelukdeskundige nog niet bereikt. ‘De uitdaging is om -alle onderdelen van- de reis te blijven ontwikkelen, samen met je medewerkers.’