Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Project Herziening Functieboek in eindfase

5 apr 2024

Cao-partijen hebben in het cao-akkoord 2021-2023 afgesproken dat zij in 2023 zouden inventariseren welke knelpunten worden ervaren bij het gebruik van het functieboek én hoe deze knelpunten op te lossen zijn. Ook zien zij dat in jeugdzorg steeds vaker ervaringsdeskundigen worden ingezet. Ook daar en willen zij in de cao aandacht voor. In het voorjaar van 2023 zijn twee enquêtes uitgezet: een voor werknemers en een voor werkgevers, om de knelpunten te inventariseren. De vervolgstappen zijn hierop gebaseerd.

Handen grijpen in elkaar

Wat staat er te gebeuren?

 • Aanpassingen van het functieboek Jeugdzorg: vijf nieuwe referentiefuncties worden toegevoegd aan het functieboek. Het gaat om de nieuwe functies:
  • Medewerker Veilig Thuis
  • Jeugdzorgwerker A
  • Ervaringsdeskundige
  • Teamondersteuner 
  • ICT-expert.

De functies zijn beschreven door HCG (Human Capital Group) en in twee sessies besproken met HRM-professionals uit de sector. De HRM’ers die ‘meegelezen’ hebben, hebben bij het invullen van de enquête vorig voorjaar aangegeven, betrokken te willen worden bij het project.

 • De informatie over het functieboek op de website Jeugdzorg werkt! ondergaat een facelift en wordt vernieuwd.
 • Ervaringsdeskundigheid krijgt een eigen plek op de website. Jeugdzorgorganisaties die voorop hebben gelopen en ook nu voorop lopen met de inzet van Ervaringsdeskundigen laten zien wat er mogelijk is. Naast de nieuwe functiebeschrijving biedt dat inspiratie voor alle jeugdzorgorganisaties.  
 • Een database ingericht met instellingseigen functiebeschrijvingen komt beschikbaar  voor  alle jeugdzorgorganisaties, waarbij jeugdzorgorganisaties hun instellingseigen functiebeschrijvingen kunnen delen en uitwisselen.

Wanneer is alle informatie over het functieboek Jeugdzorg beschikbaar?

Eind april 2024 bespreekt de werkgroep Herziening Functieboek de resultaten van het project en zal daarover een advies geven aan het OAJ (Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg). Het OAJ zal op basis van dat advies een besluit nemen, en de verwachting is dat eind mei 2024 alle informatie op de website beschikbaar zal zijn.

Voor vragen over (de herziening van) het functieboek kan je contact opnemen met Marleen Nieuwsma.