Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoek naar combinatiebanen en loopbaanpaden in jeugdzorg

Combinatiebanen en zij-instroom worden vaak genoemd als kansrijke oplossingen voor de personeelstekorten in jeugdzorg en het verlagen van de uitstroom. Wat weten we hierover? Waar komen zij-instromers vandaan? Waar gaan medewerkers heen als ze de sector verlaten? Hoeveel medewerkers hebben een combinatiebaan en welke combinaties komen voor? Jeugdzorg werkt! liet dit uitzoeken.

Medewerker analyseert onderzoeksrapport

ABF Research heeft op basis van CBS-data onderzoek gedaan naar combinatiebanen en loopbaanpaden in jeugdzorg: zij-instroom en zij-uitstroom. Wat zien we?

Combinatiebanen

In 2022 had 16% van de medewerkers een combinatiebaan. Dat kunnen meerdere banen in jeugdzorg zijn of een baan in jeugdzorg, gecombineerd met een baan buiten jeugdzorg. Over de afgelopen vijf jaar is dit percentage ongeveer gelijk gebleven.

Loopbaanpaden - instroom en uitstroom

De meeste mobiliteit is te zien met:

  • gehandicaptenzorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • uitzendbranche (gaat om werk dat verricht wordt via een uitzendbureau, niet de intercedent)
  • overheid (waaronder gemeenten)

Verder valt op:

  • Er is meer uitstroom naar de geestelijke gezondheidszorg dan instroom vanuit deze branche naar de jeugdzorg.
  • Vanuit de gehandicaptenzorg is er meer instroom in de jeugdzorg dan dat er medewerkers vanuit de jeugdzorg naar de gehandicaptenzorg uitstromen.
  • De in- en uitstroom tussen de uitzendbranche en de jeugdzorg is ongeveer even groot.
  • Er stromen meer medewerkers uit de jeugdzorg naar de overheid dan dat er medewerkers vanuit de overheid de jeugdzorg instromen.

Benieuwd naar het complete overzicht?

Download het rapport

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!