Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Ontwikkeling

Projectteam Versterk jezelf

Jeugdprofessionals versterken door hen bewust te maken van eigen kracht, autonomie en verantwoordelijkheid. Met dit doel organiseert projectgroep Versterk jezelf verschillende activiteiten. Zij stellen zich graag voor.

Bij de foto's ontbreekt op dit moment projectlid Lenny Fleer (CJG-coach en supervisor bij Hogeschool InHolland): dit passen we snel aan.

Vragen, verzoeken of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar naar versterkjezelf@fcb.nl

quote lisa philips JAIHW
Quote Mireille Molenaar JAIHW
Quote Daniëlle de Bruin JAIHW

Over Jeugdhulp. Alles in het werk

'Versterk jezelf' is een van de deelprojecten van het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' van het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! Het programma is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ. De ministeries van VWS en J&V ondersteunen dit programma om de arbeidsmarkt voor de sector Jeugd te versterken. 

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!