Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ontdek waar je hart ligt binnen jeugdzorg

Als zij-instromer binnen jeugdzorg is het essentieel om te begrijpen hoe de branche werkt en waar jouw competenties het best passen. Krijg inzicht in de verschillende facetten binnen jeugdzorg en ontdek hoe jij een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het welzijn van kinderen én (hun) gezinnen. Kijk met ons mee en laat je inspireren om een betekenisvolle en ondersteunende rol te spelen in de jeugdhulpverlening.

Video oriëntatie binnen jeugdzorg

Zorg voor jeugd

Voor je begint aan jouw zoektocht binnen jeugdzorg is het belangrijk om te ontdekken hoe het systeem binnen jeugdzorg gestructureerd is. Dit is nog niet zo eenvoudig.

Binnen jeugdzorg zijn er meerdere subbranches, zoals:

  • jeugdhulp, zoals  opgroei- en opvoedhulp. Denk daarbij aan opvoedondersteuning, pleegzorg, Jeugd GGZ en hulp aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB);
  • organisaties in de veiligheidsketen, waar onderzoek of begeleiding  gericht is op het veilig opgroeien van jeugdigen. Het gaat dan om organisaties als  de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen of veilig thuis organisaties.
Visual werkveldoriëntatie jeugdzorg

Jeugdhulp

Binnen jeugdhulp staat het bieden van opgroei- en opvoedhulp centraal. Hier vind je het vrijwillige kader waarbij ondersteuning wordt geboden aan gezinnen en jongeren die zich vrijwillig aanmelden voor hulp. Jeugdhulp omvat een breed scala aan diensten, waaronder opvoedondersteuning voor ouders en kinderen die behoefte hebben aan extra begeleiding of de Jeugd GGZ waar mentale en emotionele gezondheidszorg wordt aangeboden.

Organisaties in de veiligheidsketen

Organisatie in de veiligheidsketen kennen een vrijwillig, maar niet vrijblijvend kader als een gedwongen kader met juridische betrokkenheid. Er kan onderzoek worden gedaan naar situaties waar zorgen zijn over het veilig opgroeien van jeugdigen en leiden tot de inzet van verplichte hulp en begeleiding. Binnen de veiligheidsketen kennen we de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

Video: ontdek waar jouw kracht binnen jeugdzorg past

Is het werkveld jouw duidelijk? Gebruik deze waardevolle informatie dan om veel gerichter te zoeken naar een plek waar jouw competenties en vaardigheden optimaal tot hun recht komen binnen jeugdzorg.

Bedenk vooraf wat jij wilt en kunt brengen. Kijk niet alleen naar de lijst met functie-eisen in de vacature, maar ontdek welke talenten jij kunt inzetten binnen de branche. Ben jij door jouw werkervaring zorgzaam, veerkrachtig, empathisch, zelfbewust of heb jij juist het vermogen om mensen te verbinden?  Dan kun je deze vaardigheden goed gebruiken om aan de slag te gaan binnen jeugdzorg.

Handig om te weten

Wil je graag aan de slag in jeugdzorg, maar heb je ervaring in een andere richting? Of is het alweer een tijd geleden dat je werkte met jeugd? De mogelijkheden voor zij-instromers en herintreders op een rij.

Overstappen naar jeugdzorg