Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkzoekenden

“Ik merk dat collega’s mijn ervaring een meerwaarde vinden”

Anouk Hermans, 47 jaar, bevond zich op een kruispunt in haar carrière. Na jarenlang in de financiële sector van de zorg te hebben gewerkt, maakte ze de gedurfde stap naar jeugdzorg. Zij deelt haar visie op het EC-traject en benadrukt het belang van de bereidwilligheid van – in dit geval - de gemeente om te investeren in de omscholing van hun beleid/inkooppersoneel naar jeugdzorgprofessional. “Tijdens de stage merkte ik meteen dat werken in jeugdzorg heftig en intens werk is.”

Anouk Hermans

Een financiële baan in de zorgsector

Anouk begon haar loopbaan met het diploma maatschappelijk werk, waarna ze in deeltijd haar tweede diploma ‘gezondheidswetenschappen’ haalde. Ze werkte vervolgens maar liefst 20 jaar in de financiering van de zorg. Daar was ze verantwoordelijk voor het toetsen van financiële afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. En maakte ze uiteindelijk de overstap naar de functie van zorginkoper voor de gemeente Den Bosch. Hoewel ze waardevolle ervaring opdeed, zoekt Anouk momenteel naar een meer praktische invulling van haar werk.

Vanuit die ruime ervaring was ze in een unieke positie om te zien hoe het systeem vastliep en hoe dit haar frustreerde. "Het werk was beleidsmatig en ik zocht naar praktisch werk dat beter bij mijn persoonlijkheid past", zegt Anouk. “Gedurende de COVID-19-pandemie besloot ik dat ik meer kon betekenen als jeugdzorgprofessional dan als inkoper. Daarom informeerde ik naar een EC-traject.”

Een stapsgewijze aanpak

Om er zeker van te zijn dat ze de juiste keuze maakte, besloot Anouk eerst een stage te lopen. Met goedkeuring van haar werkgever en de teamleider van het jeugdteam ging ze aan de slag met een "snuffelstage" bij het jeugdteam van de gemeente Den Bosch, waar ze werkte. “Ik maakte daarmee direct een sprong in het diepe omdat ik vanaf dag één meeliep met enkele uitdagende zorgdossiers. Ik werd hartelijk ontvangen en had veel aan de steun en inzichten die de casuïstiekbesprekingen met zich meebrachten. Je ontdekt heel snel wat je kunt, maar ook wat je mee naar huis neemt. Tijdens de stage merkte ik dat werken in jeugdzorg heftig en intens werk is. Het belang van onderlinge steun binnen het team was voelbaar voor mij”, vertelt Anouk.

De samenwerking binnen het jeugdteam vindt Anouk één van de mooie dingen van het nieuwe werk. Binnen haar oude werk was er ook samenwerking maar is deze minder verstrekkend en voer je de taken meer zelfstandig uit. “Omdat het binnen jeugdzorg bij tijd en wijle een spannende tijd is, kan je als collega’s niet zonder elkaar. Al is het maar om stoom af te blazen en advies in te winnen. Zo werd ik heel hartelijk ontvangen door mijn nieuwe team en heb ik het getroffen met  de professionele begeleiding van onder andere een gedragswetenschapper binnen het jeugdzorgteam.”  

Het EC-traject: theorie en praktijk in balans

Na een positieve ervaring tijdens de snuffelstage, besloot Anouk om daadwerkelijk aan het EC-traject te beginnen. Ze koos voor het EC-traject, waarin ze vijf modules moest volgen. Deze modules combineerden theoretische kennis met praktijkervaring en Anouk kon de geleerde lessen direct dagelijks in de praktijk brengen. “Ondanks de uitdagingen die ik tegenkwam, vond ik voldoening in het werken in een team en het directe verschil dat ik kon maken in het leven van kwetsbare jongeren. Op dit moment werk ik nog de helft van mijn uren bij de inkoopafdeling van de gemeente en de andere helft in het jeugdzorgteam.”

Ondanks de uitdagingen die ik tegenkwam, vond ik voldoening in het werken in een team en het directe verschil dat ik kon maken in het leven van kwetsbare jongeren."

Het belang van de snuffelstage

Anouk benadrukt het belang van de bereidwilligheid van gemeenten om te investeren in de omscholing van hun beleid- en inkooppersoneel naar jeugdzorgmedewerkers. De snuffelstage was in grote mate bepalend voor de keuze van Anouk voor jeugdzorg. “Het is een investering waarvan het rendement onbetaalbaar is, omdat hiermee medewerkers door de gemeenten in staat worden gesteld zich om te scholen. De investering van gemeenten in de omscholing van hun beleid/inkooppersoneel naar jeugdzorgprofessionals is anderzijds belangrijk om gekwalificeerd personeel binnen deze cruciale branche te waarborgen.”

Daarnaast heeft Anouk als voormalig zorginkoper een meerwaarde voor de gemeente omdat ze bekend is met de werking en uitdagingen van het hele jeugdzorgsysteem. “Ik merk dat collega’s uit beide teams mijn ervaring een meerwaarde vinden. Zo vragen mijn jeugdzorg collega’s regelmatig of ik ze even met een inkoopkwestie kan helpen.”

Een positieve verandering met toekomstperspectief

Het verhaal van Anouk laat de uitdagingen en beloningen zien die samen gaan met een carrièreswitch. Je hebt moed nodig om de zekerheden van een bekende en goedbetaalde baan achter te laten en een nieuwe richting in te slaan. Voldoening in je werk en zingeving vinden brengt ook een positieve verandering teweeg. Anouk is optimistisch over haar toekomst binnen jeugdzorg en wil haar ervaring delen en anderen inspireren via blogs en sociale media.

Investeren in een betekenisvolle carrière in jeugdzorg

Anouks verhaal laat heel goed zien dat een EC-traject in jeugdzorg veel voordelen biedt. Het stelt mensen in staat om een betekenisvolle carrière na te streven en voldoening te vinden in het werk dat ze doen. Daarnaast is Anouks ervaring en expertise voor haar werk als zorginkoper van onschatbare waarde voor de gemeente Den Bosch.

Met een carrièreswitch naar jeugdzorg kunnen mensen uit verschillende branches en met verschillende banen een positieve impact hebben op het leven van kwetsbare jongeren. Het is belangrijk om te erkennen dat een carrièreswitch naar jeugdzorg geen lichte beslissing is. Het vereist een zorgvuldige overweging. Degenen die op zoek zijn naar meer betekenis in hun werk, moeten bereid zijn om zowel mentaal als financieel te investeren in een omscholingstraject. Uiteindelijk is de overstap naar jeugdzorg een lonende en waardevolle keuze: zij vinden tegelijkertijd voldoening en zingeving in hun nieuwe werk.

Nieuwsgierig naar meer praktijkvoorbeelden?

Zij-instromers en herintreders dragen bij aan diversiteit in organisaties én dragen bij aan een oplossing voor het personeelstekort binnen jeugdzorg. Jeugdzorgorganisaties weten vaak niet hoe ze deze groep potentiële werknemers mét levenservaring, maar (nog) zonder SKJ registratie een werk- en leerplek kunnen bieden.  

Met AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om werkgevers inzichten en tools te bieden om deze groeiende groep welkom te heten in hun organisatie. We delen ervaringen van jeugdzorgorganisaties die jou voor gingen.

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!