Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Verslag online meeting: van zij-instromer tot jeugdprofessional

Hoe word je als gemotiveerde zij-instromer de jeugdprofessional die zo hard nodig is? Die vraag stond centraal in de tweede online informatiebijeenkomst van AlleKansenBenut! op 29 oktober. Ruim 75 zij-instromers namen hieraan deel, en kregen inzicht in hun mogelijke route naar het SKJ-certificaat en uiteindelijk een baan in jeugdzorg.

aanbod zijinstromers alle kansen benut

Het project AlleKansenBenut! is een initiatief van Jeugdzorg werkt! en is erop gericht de arbeidsmarkt in jeugdzorg te versoepelen door zij-instromers en herintreders een vaste aanvulling op het personeelsbestand te laten zijn. Het probleem is bekend: aan de ene kant zijn organisaties hard op zoek naar gedreven jeugdzorgprofessionals, maar voor veel functies heeft de werknemer een registratie nodig bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Aan de andere kant staat er een groep zij-instromers te springen om als jeugdzorgwerker aan de slag te gaan, maar zij missen nog die SKJ-registratie.

Ondersteuning voor werkgevers

Yolanda van Aspert vertelt namens de branchevereniging Jeugdzorg Nederland dat zij ontzettend dankbaar is voor de grote groep zij-instromers die zich wil inzetten. Tegelijk ziet ze hoe werkgevers worstelen om professionals te vinden. Vanuit de Arbeidsmarkttafel Jeugd werkt Jeugdzorg Nederland samen met vakbonden FNV, CNV en de ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en J&V (Justitie en Veiligheid) samen aan het versterken van de arbeidsmarkt. Doel is een aantrekkelijke jeugdsector waar werkgevers voldoende gekwalificeerde werknemers kunnen vinden die met plezier hun werk doen. Goede initiatieven die dat doel ondersteunen krijgen steun met financiële middelen, communicatieve aandacht of expertise. 

Met de SKJ-registratie kun je aantonen dat je beschikt over de juiste kennis, ervaring en vaardigheden. Maar ook dat jouw vakinhoudelijke kennis up-to-date is én dat je volgens de beroepscode werkt. Dit alles om de beste hulp aan cliënten te kunnen bieden.
Jacky StuifmeelSKJ-directeur

Waarom registreren?

Yolanda geeft de beurt door aan SKJ-directeur Jacky Stuifmeel. Zij ziet het als een belangrijke taak om zij-instromers meer duidelijkheid te bieden over de registratie. Want wat houdt die eigenlijk in? En wanneer heb je ’m nodig? Met de SKJ-registratie kun je aantonen dat je beschikt over de juiste kennis, ervaring en vaardigheden. Maar ook dat jouw vakinhoudelijke kennis up-to-date is én dat je volgens de beroepscode werkt. Dit alles om de beste hulp aan cliënten te kunnen bieden. Bij functies waar risico’s goed in te schatten zijn en de doelgroep geen acute problemen heeft, is de SKJ-registratie geen vereiste. Wél voor professionals die op hbo- of wo-niveau met complexe problematiek werken in het jeugddomein.

Inzicht dankzij opleidingsregister

Duidelijkheid dus. Die is volgens Jacky ook voor werkgevers van groot belang. Want zij weten vaak niet waar ze aan toe zijn als ze iemand aannemen die nog in het traject naar registratie zit. Om meer duidelijkheid te creëren, komt er een opleidingsregister. Hierin staan je diploma’s, je werkervaring én je advies hoe geregistreerd te raken. Dankzij dit scholingsadvies weet de zij-instromer hoeveel tijd het kost om een SKJ-registratie te behalen en welke stappen hij nog moet zetten. En de werkgever weet op zijn beurt wat hij kan verwachten als de zij-instromer wordt aangenomen. Het opleidingsregister is naar verwachting vanaf eind maart 2022 beschikbaar.

Campagne en website

Dit opleidingsregister is een belangrijke stap, maar er is nog meer opgepakt om zij-instroom soepeler te laten verlopen. Zo wordt er vanuit het SKJ de campagne ‘SKJ of SKNee’ gestart. Hierbij verstrekt SKJ informatie aan gemeenten over wanneer een SKJ-registratie wel en wanneer niet nodig is, zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij de inkoop van jeugdzorg. Vanuit AlleKansenBenut! wordt alle informatie voor werkgevers, werknemers en zij-instromers op één plek samengebracht, zodat voor iedereen alles handig terug te vinden is.

Verzamelpagina AlleKansenBenut!

Verschillende trajecten voor zij-instromers

Karin Kleine is de volgende die op de praatstoel komt zitten. Zij is directeur bij HaKa Nederland, een organisatie die zich bezighoudt met professionaliseren in de zorg. Karin verduidelijkt de trajecten die HaKa aanbiedt om geregistreerd te raken. Zo is er het 'EVC-traject', bedoeld voor zij-instromers zonder hbo-opleiding, maar mét werkervaring in het vakgebied. Daarin kun je aantonen dat je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn voor een registratie.

Voor zij-instromers die een verwante hbo-opleiding hebben gedaan, maar bijvoorbeeld een verkeerd uitstroomprofiel hebben, biedt HaKa het '45 EC-traject' aan. Dit is maatwerkscholing gebaseerd op bouwstenen. De bouwstenen die je nog niet beheerst, vormen jouw scholingstraject. Ook is er het 'Geaccrediteerd Praktijkprogramma', voor mensen met een hbo-diploma in sociaal werk én met werkervaring. Je kunt het alleen volgen als het SKJ dit heeft geadviseerd. Het programma duurt een jaar. Daarna kan je bij het SKJ je registratie aanvragen.

Een veelbelovende pilot

Na de vorige AlleKansenBenut!-bijeenkomst op 25 mei is een pilot uitgevoerd, onder regie van advies- en detacheringsbureau Advizo. Een groep toekomstige professionals kreeg hierin de kans om een assessment te doen bij Peter Vonk Assessments en om een EVC-advies te krijgen bij HaKa Nederland. Dit om meer duidelijkheid te hebben over welke stappen zij moeten zetten om SKJ-geregistreerd te raken. De resultaten waren erg positief, meldt Leonie van Bruinisse van Advizo. Dertig procent van de deelnemers heeft inmiddels een baan in jeugdzorg en veertig procent zit nu in de sollicitatieprocedure. Omdat de pilot zo’n succes blijkt, worden er tijdens deze tweede bijeenkomst nog twee aanwezige zij-instromers ingeloot om aan het assessment mee te doen.

Aan het eind van de webinar komen er nog enkele vragen van deelnemers aan bod. Inge Kuipers, programmacoördinator van AlleKansenBenut!, benadrukt nog dat HaKa, Peter Vonk Assessments en Advizo een mooi aanbod hebben (zie de afbeelding). Inge sluit af met de wens vanuit AlleKansenBenut! dat alle deelnemers – én alle andere zij-instromers – een mooie baan in jeugdzorg zullen vinden.

Handige links

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!