Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanpassing salarissen schaal 1 en 2 per 1 januari 2023 door verhoging wettelijk minimumloon

21 nov 2022

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2023 met 10,15 procent omhoog. Dat heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten.

Geld (eurobiljetten)

Dit heeft gevolgen voor de salarisschalen in de Cao Jeugdzorg 2021-2023: 

  • De salarisschaal voor ID-en garantiebanen wordt aangepast aan het hogere minimumloon.  
  • De salarissen in de salarisschalen 1, periodiek 0 en 1 en salarisschaal 2, periodiek 0 en 1 worden verhoogd tot het wettelijk minimumloon.

Handige links