search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Aanpak agressie

Helaas komt agressie regelmatig voor als je werkt met mensen. Hoe kan je ermee omgaan, als medewerker of als organisatie? Hieronder vind je tools om aan de slag te gaan met dit thema.

 

Wat verstaan we onder agressie en geweld?

  • Verbaal en non-verbaal geweld zoals uitschelden, vernederen, lastigvallen, verdenkingen verspreiden, uitdagen. Dit kan ook per sms, weblog, e-mail of brief.
  • Serieus bedreigen: dreigen met woorden, dieren, voorwerpen of wapens, dreigen naar familie te gaan, stelselmatig hinderen of volgen.
  • Fysiek geweld: beetpakken, schoppen, slaan, bijten, fysiek hinderen, goederen beschadigen.
     

 Tools om agressie aan te pakken
 

Risicomonitor

De Risicomonitor brengt de risico's binnen jouw organisatie in kaart.
 

App Veilig Huisbezoek
voor Android en Apple

Schat vooraf de risico's in en tref de juiste voorzorgsmaatregelen.

 

Checklists Veilig huisbezoek
vo
or Jeugdzorg

Zet deze downloads op je bureaublad, dan heb je ze altijd bij de hand.

 

Online agressie

Alle informatie over de aanpak van online agressie in de Jeugdzorg.

Agressiespel

Een set kleurrijke speelkaarten om met je collega's in gesprek te gaan over agressie. 
 

Zelfinspectie agressie en geweld door derden 

Kijk naar je organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat doet.

 

Duidelijk over agressie-scan

Krijg inzicht in het anti-agressiebeleid in jouw organisatie. Zijn er verbeterpunten?

AgressieWijzer

In een paar sessies heeft jouw team handvatten om gewenst gedrag (groen) te stimuleren, emoties (oranje gedrag) om te buigen en agressie (rood gedrag) te voorkomen.
 

www.duidelijkoveragressie.nl 

 

De campagne ‘Duidelijk over agressie’ is in 2013 gestart op initiatief van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ (ministerie van VWS). Binnen de campagne zijn er nuttige tools ontwikkeld om te gebruiken bij anti-agressiebeleid. Al is de campagne in 2016 afgesloten, de aandacht voor agressie en veiligheid blijft!

Meer weten?
Veronica Jocker
Adviseur
085 - 1051 858

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling