Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer is er online, sprake van smaad/laster/belediging en bedreiging? Aan welke voorwaarden moet het voldoen?

Het wetboek van strafrecht kent verschillende wetsartikelen die vallen onder de zogenaamde titel ‘belediging’. Het gaat onder andere om de volgende drie artikelen. Artikel 261 Sr (smaad (schrift)); 262 (laster) en 266 (eenvoudige belediging). In een andere titel,  ‘misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid’,  valt overigens het zwaardere delict artikel 285 ‘bedreiging’.

Bij smaad moet er sprake zijn van het ‘aanranden van goede eer en naam’ door het noemen van een feit en ook om er ruchtbaarheid aan te geven. Als het gebeurt door het openlijk verspreiden, zoals publicatie op social media heet het smaadschrift. Van laster is er sprake als degene die smaad(schrift) pleegt weet dat hij dat doet in strijd met de waarheid. Van belediging is sprake als een opzettelijke belediging niet het karakter heeft van smaad(schrift), maar wel geplaatst wordt op social media. Bedreiging gaat een stap verder; onder andere door te stellen dat het om bedreiging met een misdrijf dient te gaan.

Als er een foto van jou op internet geplaatst wordt met de tekst ‘kinderverkrachter’  kun je aangifte doen van smaadschrift/ laster en/of belediging. Zo ook als er een  ‘zwarte lijst’ op facebook rondgaat met jeugdzorgmedewerkers die niet deugen. Jouw naam staat er op.

Anders is het als je een filmpje krijgt doorgestuurd met het doorladen van een pistool: dat valt onder bedreiging.  Als je een bericht van de vader van één van je cliënten krijgt met de tekst ‘Ik weet waar je kinderen op school zitten’ is het bij bewijs van bedreiging van belang dat je aantoont dat er door die opmerking een redelijke vrees is ontstaan dat er een misdrijf tegen hen wordt gepleegd. Hetzelfde kun je toepassen bij bijvoorbeeld een  tweet van een ouder met de tekst: ‘ik droomde vannacht dat de gezinsvoogd van mijn kinderen omkwam bij een auto-ongeluk. Wat was dat lekker wakker worden!’ Zo ook als een ouder die (al dan niet via social media) de namen van de kinderen van een  gezinsvoogd weet te achterhalen en deze informatie op zijn eigen FB-account zet (“Prachtige kinderen, die Pietje en Jantje van gezinsvoogd X”). De rechter zal alle omstandigheden in aanmerking nemen voor bewijs van bedreiging.