search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat mag er nu wel en niet precies omtrent het opnemen en delen van gesprekken? (Geluidsopname en/of beeldopname)

Voor het maken van beeldopnames is toestemming vereist. Als dit niet gebeurt is de opname onrechtmatig. Bij geluidsopnames ligt het wat ingewikkelder. Een geluidsopname maken is toegestaan als degene die opneemt zelf aan het gesprek deelneemt. Toestemming van de gesprekspartner is geen vereiste. Wel mag er vanwege de bescherming van de privacy niet gesproken worden over andere personen. Als de opnemer niet deelneemt aan het gesprek is de opname wel onrechtmatig, maar mag wel als bewijsmiddel door de rechter meegenomen worden in een civiele procedure.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling