Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo

Aanpak verzuim

Hoe ga je als werkgever in jeugdzorg zo goed mogelijk om met verzuim in je organisatie? Met welke aanpak kun je verzuim beïnvloeden? Of nog beter: hoe voorkom je verzuim in jeugdzorg? Want preventie is niet alleen in het belang van jou als werkgever, het is ook goed voor je medewerkers.

Man snuit neus: verzuimgesprek voeren

Arbobeleid en verzuimaanpak  

Als werkgever ben je verplicht om arbobeleid te hebben en uit te voeren zodat je medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Preventie van verzuim en betrokkenheid van medewerkers staan hierbij centraal. Goed arbobeleid vermindert gezondheidsrisico’s in je organisatie, verhoogt het werkplezier, voorkomt ziekteverzuim en bevordert re-integratie na ziekte.  

Werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over gezond en veilig werken in jeugdzorg en vastgelegd in de Arbocatalogus Jeugdzorg. De link naar de Arbocatalogus Jeugdzorg vind je onderaan de pagina. Je vindt hier ook de link naar landelijke verzuimcijfers uit de branche, zodat je die kunt vergelijken met de verzuimcijfers van jouw organisatie.  

Preventie: verzuim voorkomen  

Het liefst wil je verzuim voorkomen. Wat kun je als werkgever  preventief doen? De preventiemedewerker heeft, samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid, vitaliteit en veiligheid in de organisatie. Hieronder vind je de link naar meer informatie over de preventiemedewerker.  

Als team of leidinggevende kun je aan de slag met de methode Plezier in Uitvoering. De methode helpt werknemers en teams om vitaal en met plezier aan het werk te blijven.  

Ook de Cao Jeugdzorg biedt allerlei mogelijkheden zodat medewerkers in balans en duurzaam inzetbaar blijven. Zoals het verlofbudget en afspraken over werkdruk en werkplezier.  

Verzuimaanpak 

En als je toch te maken krijgt met ziekte van medewerkers? Wat zijn dan de regels en verplichtingen?  

Regels en verplichtingen bij ziekte 

Werkgevers en zieke werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer in de eerste twee ziektejaren. Beiden zetten zich actief in met als doel herstel en terugkeer naar werk van de zieke werknemer. Een overzicht van alle regels en verplichtingen vind je via de link hieronder.  

Wet verbetering poortwachter 

Deze wet is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Kern van de wet is dat snel en effectief ingrijpen, door een gezamenlijke inspanning van werkgever, werknemer en arbodienst of bedrijfsarts, voor korter verzuim zorgt.  

Cao Jeugdzorg  

In de Cao Jeugdzorg staat in artikel 10.4 informatie over bijvoorbeeld loondoorbetaling bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Ziekmelding na conflict 

Wat kan je doen na ziekmelding van een werknemer vanwege een conflict? Ook hiervoor lees je meer in de Wet verbetering poortwachter.  

Verzuimbeleid 

Elke jeugdzorgorganisatie is verplicht een actueel verzuimbeleid te hebben. Een handig stappenplan, zie link onderaan de pagina, helpt je een compleet beleid op te stellen en uit te voeren.  

Passend werk  

Passend werk helpt een medewerker weer eerder aan het werk te gaan. Samen bepaal je wat hij of zij nog wel kan. Als het nodig is zorg je voor aanpassingen in het werk of vervangend werk. Meer informatie via de link hieronder.

Handige links

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!