Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tips Arbo

Checklists verzuimgesprekken

Als je te maken hebt met verzuim in jouw jeugdzorgorganisatie, dan wil je er alles aan doen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Het voeren van verzuimgesprekken is hierbij een belangrijk middel. Daarmee krijg je inzicht in de achtergrond en oorzaak van het verzuim en maak je samen duidelijke afspraken. 

Collega's aan het werk

Tips voor verzuimgesprekken

Op deze pagina vind je checklists en tips voor verschillende verzuimgesprekken voor leidinggevenden of andere contactpersonen die aanspreekpunt zijn bij verzuim. Voor elke situatie vind je een overzicht van vragen en tips.

Checklists verzuim