Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Agressie

Handige tools voor de aanpak van agressie

Schelden, dreigen en fysiek geweld. Helaas komt agressie tegen professionals in jeugdzorg steeds vaker voor. En de impact is groot. Belangrijk dus om hier goed mee om te gaan. Op deze pagina vind je handige tools die jou hierbij kunnen helpen.

Online laptop

Aanpak online agressie

Een handig overzicht van informatie over de aanpak van online agressie. Je vindt er praktische tips om met online agressie om te gaan, juridische vragen en antwoorden en goede voorbeelden van andere organisaties. 

Aanpak online agressie

Zelfinspectie aanpak agressie en geweld 

Een hulpmiddel van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door de vragen te beantwoorden, check je of jij binnen jouw organisatie goede maatregelen hebt getroffen om agressie en geweld tegen medewerkers aan te pakken. Je krijgt een lijst met verbeterpunten om mee aan de slag te gaan. Het hulpmiddel is gebaseerd op de thema’s waar de inspectie naar kijkt. 

Zelfinspectie aanpak agressie en geweld

Agressiespel 

Een kaartspel waarmee medewerkers met elkaar in gesprek kunnen gaan over het voorkomen en omgaan met agressie en geweld tijdens hun werk.  

Agressiespel

Risicomonitor jeugdzorg

Een pagina met informatie over een instrument dat je helpt om de arbeidsrisico’s in jouw organisatie in kaart te brengen en ze aan te pakken. Met het gebruik van deze risicomonitor voldoe je aan de wettelijke plicht om een actuele Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben.  

Risicomonitor jeugdzorg

Arbocatalogus Jeugdzorg

Een pagina met richtlijnen om risico's op het werk zo klein mogelijk te houden. Het is handig ingedeeld per arbo-risico. 

Arbocatalogus jeugdzorg

Stappenplan opvolging agressie-incidenten 
 

Stap 1 - Doe aangifte bij de politie

Een webpagina met alle informatie die medewerkers moeten weten voor zij aangifte doen van een agressie-incident bij de politie.  

Stap 1: Aangifte doen

Stap 2 - Maak melden makkelijk

Een webpagina met tips en voorbeelden van en voor organisaties voor het maken van gebruiksvriendelijke en beknopte meldingsformulieren.   

Stap 2: Maak melden makkelijk

Stap 3 - Benoem een agressiecoördinator

Een webpagina met informatie over het nut en de noodzaak van een centraal aanspreekpunt in de organisatie voor alles wat te maken heeft met agressie en geweld. Je vindt er informatie en inspiratie om dit binnen jouw organisatie op te zetten. 

Stap 3: Agressiecoördinator

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!