Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkgevers

Jaarbeeld Jeugdzorg werkt! 2023

Een cao-akkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. 2023 was ook het jaar waarin veel nieuwe jeugdzorgprofessionals werden opgeleid. Benieuwd naar onze activiteiten? In ons jaarbeeld laten we je de hoogtepunten en inspanningen zien. Open de pdf en klik door naar de onderwerpen van Jeugdzorg werkt! Het arbeidsmarktplatform waarin werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ samen werken aan een betere arbeidsmarkt.

Jaarbeeld Jeugdzorg werkt! 2023

Met plezier blijven werken in jeugdzorg

Er werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg met afspraken over agressie en werkdruk en werkplezier. We deden onderzoek naar het gebruik van het functieboek binnen jeugdzorg. Via het zij-instroomprogramma AlleKansenBenut! werden gecertificeerde jeugdzorginstellingen begeleid bij het opleiden van 150 nieuwe jeugdzorgprofessionals en de Eerste Dag voor de Toekomstige Jeugdbeschermer was een groot succes! Er werd gewerkt aan werkplezier met de KNALbox en was er aandacht voor gezond en veilig werken met een themapagina vol inspiratie, tips en tools. De Arbocatalogus werd goedgekeurd tot 2029. Ook deelden we onderzoeksgegevens over verzuim, combinatiebanen en loopbaanpaden en de staat van de branche.

Naar het jaarbeeld van Jeugdzorg werkt!

Let op. Kun je op je mobiel niet in de pdf doorklikken? Vervelend! Check of je op je mobiel een pdf-reader app gebruikt, of open de pdf op je pc of laptop.

Lees jij of je collega de Jeugdzorg werkt! nieuwsbrief al?

Aanmelden

Vooruitblik 2024

In 2024 gaan we door met het bouwen aan een aantrekkelijke sector. Een greep uit de activiteiten:

  • De nieuwe Cao Jeugdzorg 2024 - 2025 zet medewerkers centraal. Dit jaar gaan we door met een (nog te ontwikkelen) aanbod op werkdruk en werkplezier en het aanpakken van agressie.
  • De Complete agressie-aanpak: een door jeugdzorgprofessionals ontwikkelde integrale aanpak van, voor en door de branche.
  • Het Functieboek Jeugdzorg wordt in het tweede kwartaal geactualiseerd met onder andere een nieuwe belangrijke functie: ervaringsdeskundige.
  • Nóg 150 nieuwe jeugdzorgprofessionals erbij door de Stimuleringsregeling zij-instroom.
  • Op duurzame inzetbaarheid worden organisatiebrede aanpakken gepresenteerd. In het tweede kwartaal van 2024 organiseren we roadshows over duurzame inzetbaarheid.
  • Jeugdzorg werkt! biedt een tiental organisaties begeleiding aan om aan de slag te gaan met de medewerkersreis.
  • Samen met jeugdzorgprofessionals geven we vorm aan de deel twee van Jeugdhulp. Alles in het werk. Met de thema's: Aantrekkelijke organisatie, Agressievrij werken, Blijf voor de jeugd, Inzet van mbo'ers en Versterk jezelf.
In 2024 willen we nóg beter aansluiten op wat organisaties en medewerkers nodig hebben op onze thema’s. Dat gaan we doen door digitale uitvragen maar ook door persoonlijk contact."
Berry TijhuisBranchespecialist Jeugdzorg werkt!

Meer over Jeugdzorg werkt!

Wil je meer weten over het Jeugdzorg werkt! Wie zijn we, wat willen we bereiken en wat doen we?

Lees verder