Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Medewerkersreis: blijven of vertrekken?

Hoe zorg je dat je de juiste medewerkers aantrekt en vasthoudt? En hoe word en blijf je als werkgever aantrekkelijk? Door een mooie medewerkersreis samen te stellen!

Medewerkersreis

Wat is de medewerkersreis?

De medewerkersreis, ook wel employee journey genoemd, is de reis die medewerkers maken binnen een organisatie en wat zij daarbij ervaren. Het is een aaneenschakeling van contactmomenten tussen medewerkers en de organisatie en de individuele beleving van de medewerker. Van de eerste kennismaking, het sollicitatiegesprek, inwerken, ontwikkeling, relatie met de leidinggevende tot en met het afscheid van de organisatie. En zelfs daarna kun je oud-medewerkers aan je organisatie verbonden houden.

De medewerkersreis als instrument

Een goed doordachte medewerkersreis helpt organisaties aan enthousiaste, productieve en gelukkige medewerkers. Zij worden ambassadeur van je organisatie, brengen een positieve sfeer, presteren beter en blijven langer in dienst. Door belangrijke contactmomenten in kaart te brengen en in te spelen op wat medewerkers verwachten en belangrijk vinden, kun je je onderscheiden als aantrekkelijke werkgever waar medewerkers met plezier werken.

De medewerkersreis in zes fases

In hoofdlijnen is de medewerkersreis in een aantal fases op te delen. Dit zijn: 

  1. Identiteit en imago: identiteit, imago, missie en visie, kernwaarden.
  2. Werven en solliciteren: wervingsproces, selectieproces, sollicitatieproces, contract. 
  3. Welkom en inwerken: pre-boarden, eerste werkdag, inwerkprogramma.
  4. Werk en ontwikkeling: inhoud werk, werkplek, werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, werkplezier, zingeving, ontwikkeling, opleiding, loopbaanmogelijkheden.
  5. Cultuur en leiderschap: werkklimaat, samenwerking, verbinding, leidinggeven, gesprekscyclus, waardering.
  6. Afscheid en contact houden: exitgesprek, afscheidsactiviteiten, alumni-activiteiten.

De invulling van de medewerkersreis is voor iedere organisatie anders. Onderzoek welke onderdelen voor jouw medewerkers het meest belangrijk zijn. Wat gaat al goed? Wat zijn aandachts- of verbeterpunten? Waar is de meeste winst te behalen? Door de belangrijkste contactmomenten opnieuw in te richten, kun je de ervaringen van medewerkers positief beïnvloeden.

Kick-off pilot medewerkersreis

Hoe aantrekkelijk is mijn organisatie? Hoe ervaren (potentiële) medewerkers mijn organisatie? Wat gaat goed en wat kan beter? Over deze en andere vragen zijn vijf jeugdzorgorganisaties op 4 maart 2021 met elkaar in gesprek gegaan tijdens de kick-off voor de pilot medewerkersreis. Een inspirerende sessie waarin ervaringen en gedachten zijn uitgewisseld vanuit de zes fases van de medewerkersreis.

Enkele quotes:

  • “Er is veel aandacht voor nieuwe medewerkers, wat mij betreft mag er ook meer aandacht komen voor de zittende, oudere medewerkers.”
  • “We merken met terugwerkende kracht dat medewerkers het gevoel hebben gehad te moeten zwemmen in hun nieuwe functie/baan.”
  • “Wat wordt er eigenlijk verstaan onder aantrekkelijke werkgever? Ik merk dat iedereen daar een ander idee bij heeft.”
  • “De grootste uitdaging voor ons ligt bij de identiteit en het imago. Ondanks onze positieve berichten in de sociale media blijft het lastig om het beeld van buiten over onze organisatie te veranderen.”

Na afloop van de pilot stellen we de resultaten in de vorm van tools, informatie, begeleiding of workshops beschikbaar aan de gehele branche jeugdzorg via deze website en onze social media kanalen.

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact met ons op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact met ons op!