Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Zij-instroom

"Nieuwe vijvers creëren"

Op dit moment vissen jeugdzorgorganisaties voor hun nieuwe medewerkers allemaal in dezelfde vijver. En helaas zitten er meer vissers langs de kant dan dat er vissen in de vijver zwemmen. De oplossing? Nieuwe vijvers creëren. Dat is precies wat het programma 'AlleKansenBenut!' van Jeugdzorg werkt! doet. Een oproep van oprichter Inge Kuipers aan alle jeugdzorgorganisaties.

Inge Kuipers

Inge Kuipers: “Grote kans dat het voor jouw jeugdzorgorganisatie ook een uitdaging is om een passende invulling te vinden voor bestaande vacatures. Het kost ons allemaal immers flinke moeite om gekwalificeerde professionals te vinden. Vooral omdat we op zoek zijn naar SKJ-geregistreerde professionals. Ondertussen lopen er veel enthousiaste maar (nog) niet-geregistreerde professionals rond die heel graag binnen jeugdzorg aan de slag willen. Alleen hebben zij geen idee hoe en of ze daar terecht kunnen komen. Met het programma ‘AlleKansenBenut!’ willen we de deuren openen voor de inzet van (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals in jeugdzorg. Samen creëren we nieuwe vijvers."

Levenservaring en werkervaring

‘In deze kweekvijvers zien we professionals uit andere branches en mensen die willen ‘terugkeren’ naar jeugdzorg. Zij zijn heel gemotiveerd en willen graag in jeugdzorg werken. Zij hebben niet of nog niet de juiste registratie, maar nemen wél werk- en levenservaring mee vanuit die andere branches. Een waardevolle bijdrage aan diversiteit binnen teams. Voor deze zij-instromers en herintreders zie ik goede kansen in onze branche. Alleen weten zij niet hoe zij aan een arbeidsplek komen; waar zij deze kunnen vinden. Laten we als jeugdzorgorganisaties deze groep professionals welkom heten en hun de benodigde arbeidsplekken bieden. Wat mij betreft is het echt de hoogste tijd.’

Laten we als jeugdzorgorganisaties deze groep professionals welkom heten en hun de benodigde arbeidsplekken bieden."

Niet weten waar

"Ik spreek regelmatig mensen die de overstap naar jeugdzorg willen maken. Zij geven aan: 'Ik probeer aan de slag te gaan binnen jeugdzorg en ik ben heel gemotiveerd, maar ik vind die ingang gewoonweg niet. Wat kan ik doen om wel die ingang te vinden?’ Zo zijn er nog vele professionals op zoek naar een werkplek om daarvandaan opgeleid te worden tot een SKJ-geregistreerde professional. Die werkplekken zijn er op dit moment te weinig en onvoldoende vindbaar. Daar ligt een mooie opdracht én kans voor werkgevers binnen jeugdzorg.  

Niet weten hoe

“Veel jeugdzorgorganisaties willen en kunnen zulke plekken bieden, maar weten niet goed hoe ze dat moeten vormgeven. Wil je zij-instromers welkom heten en hen begeleiden naar een SKJ-registratie? Dat vraagt om maatwerk. En hoe doe je dat dan binnen de huidige wet- en regelgeving? De norm van verantwoorde werktoedeling vormt hierin een belangrijke basis. Voor veel organisaties is nog onvoldoende bekend welke ruimte dit biedt. Ik heb interessante gesprekken gevoerd met organisaties die zeggen dat ze deze groep graag welkom willen heten, maar zelf nog zoekend zijn. Dit betekent dat niet alleen de zij-instromer niet weet welke stappen te zetten; óók werkgevers ervaren ingewikkeldheden in het realiseren van deze plekken.”

Bekijk de mogelijkheden

Functiedifferentiatie als overkoepelende beweging

"De inzet van zij-instromers kunnen we bekijken vanuit de lens ‘op weg naar SKJ-registratie’, maar zij kunnen ook breder worden ingezet. Binnen de wet- en regelgeving is voldoende ruimte om deze groep op te leiden tot bekwame professionals die taken uitvoeren waarvoor bevoegdheid niet direct noodzakelijk is. Of kunnen zij ingezet worden voor taken die zij uitvoeren onder verantwoordelijkheid van een SKJ-geregistreerde professional. Dat vraagt van ons om anders te kijken naar het werk, anders te kijken naar de inkoop van zorg. Wie hebben we nu precies nodig voor welke taak; een bevoegde professional of is de inzet van een bekwame professional voldoende? De doorontwikkeling van de inzet van zij-instromers is wat mij betreft de realisatie van functiedifferentiatie in de gehele jeugdzorg. 

Wie hebben we nu precies nodig voor welke taak; een bevoegde professional of is de inzet van een bekwame professional voldoende?"

"Ik verwonder mij met regelmaat dat we nee blijven zeggen aan de voordeur tegen zo’n grote groep aanstaande professionals die graag aan de slag wilt. Laten we de kansen die deze groep de branche biedt benutten, door gezamenlijk op te trekken, kennis en kunde te delen en zorg te dragen dat organisaties randvoorwaardelijk ondersteund worden in het realiseren van de benodigde arbeidsplekken.”

Deze collega’s gingen jou voor

Zij-instromers en herintreders dragen bij aan diversiteit in organisaties én dragen bij aan een oplossing voor het personeelstekort binnen jeugdzorg. Jeugdzorgorganisaties weten vaak niet hoe ze deze groep potentiële werknemers mét levenservaring maar (nog) zonder SKJ registratie een werk- en leerplek kunnen bieden.  

Met AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om werkgevers inzichten en tools te bieden om deze groeiende groep welkom te heten in hun organisatie. We delen ervaringen van jeugdzorgorganisaties die jou voor gingen. In 2021 interviewde Jeugdzorg werkt! Inge Kuipers over AlleKansenBenut!

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!