Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Zij-instroom

"Het creëren van een rijke voedingsbodem begint bij de juiste leerplek"

Hoe kunnen zij-instromers zich optimaal ontwikkelen binnen jouw organisatie en zo op de lange termijn een duurzame bijdrage leveren? Deskundige Leren en ontwikkelen Silvia van Gaal legt uit hoe de organisatie, het team en/of het individu de zij-instromer het best tot zijn recht kan laten komen.

Silvia van Gaal

Een gezond leerklimaat

Hr-professionals, managers en teams worden van huis uit gedreven door de noodzaak om zij-instromers zo snel mogelijk ‘klaar te stomen’ om aan de slag te gaan. Een gezond en voedend leerklimaat is daarentegen een erg belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van deze zij-instromers tot vakbekwame en vitale professionals. Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel van geen tijd en maak je van leren vanaf het eerste moment prioriteit? En: hoe zorg je ervoor dat het leerklimaat goed aansluit bij de behoeften van de zij-instromer? Silvia gaf vanuit haar positie als ervaringsdeskundige en deskundige hier antwoord op en toelichting bij.

Leren en ontwikkelen is noodzaak

Silvia is haar carrière begonnen als jeugdzorgprofessional en heeft onder andere gewerkt bij een gecertificeerde instelling. Na ruim tien jaar als jeugdbeschermer met een hr-achtergrond gewerkt te hebben, is ze zich gaan richten op het snijvlak van professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Gealarmeerd door de grote uitstroom binnen jeugdzorg signaleerde zij een groeiende behoefte aan begeleiding op organisatie-, team- en individueel niveau om zo de persoonlijke en professionele ontwikkeling met elkaar te verbinden. Daarbij ligt de nadruk op de vraag: hoe laat je mensen zien dat leren en ontwikkelen door krapte op de arbeidsmarkt en krapte in financiering onder onhoudbare druk is komen te staan? Hoe zorg je ervoor dat mensen inzien dat leren en ontwikkelen noodzaak is en geen luxe?

Als je de ontwikkeling van leeractiviteiten koppelt aan de visie en doelstellingen van de persoonlijke ontwikkeling én teamontwikkeling biedt het een mooie kans om de juiste verbinding te maken. Zo versterk je gericht het menselijk en sociaal kapitaal in de organisatie. Daarmee maak je leren weer tot prioriteit. Silvia: "Zij-instromers verdienen een goede start in het mooie, maar soms ook ingewikkelde werk van de jeugdzorgwerker. Dus moet hier voldoende ruimte, tijd en aandacht voor komen binnen organisaties."

Strategisch plaatsen van zij-instromers

Silvia: "Het gaat om de vraag: ik heb nu een zij-instromer, maar waar plaats ik hem of haar? Wat leer ik hem of haar? Hoe zorg ik voor voldoende begeleiding? Plaats de zij-instromer bijvoorbeeld niet daar waar de nood het hoogst is, maar daar waar hij met zijn talenten het meest tot zijn of haar recht kan komen. Dus in een team dat collectief klaar is om hem of haar onder de meest gunstige omstandigheden in te voegen. Hiervoor geef ik speerpunten en handvatten in de handreikingspiramide die ik heb ontwikkeld.

Bekijk de interventiepiramide
Interventiepiramides

Maar het belangrijkste is: pak het strategisch aan. Bedenk: vanuit welke waarde vliegt de werkgever deze zij-instromer in? Is dat vanuit personeelstekort of vanuit de klantwaarden? Hoe je het ook wendt of keert, vanuit elke invalshoek brengt dit de noodzaak tot actie op verschillende organisatieonderdelen met zich mee. Bedenk vooraf: wat doet dat met de huidige processen? Hoe draagt het bij aan de klantwaarden en wat vraagt het rond het leren en ontwikkelen? Daarbij denk ik aan alle niveaus binnen het leer- en ontwikkeltraject. Dus zowel individueel vanuit de zij-instromer zelf, maar ook hoe je het hele team meeneemt in deze ontwikkeling. Zowel qua plaatsing, begeleiding als de nodige leerinterventies. Het is belangrijk dat je vooraf bedenkt: wat doe je met de bestaande weerstand? Vragen als ‘hoe dan?’ en mitsen en maren liggen op de loer. Dan moet je met oplossingen komen waarmee je het team in de dagelijkse hectiek kunt ondersteunen. Bied vervolgens maatwerk aan, waarin de talenten van de zij-instromer goed tot zijn of haar recht komen en bijdragen aan de versterking van het team en de organisatie."

Focus op versterking

 "Zorg eerst voor de juiste voedingsbodem binnen het team. Vervolgens kun je de individuele groei versterken op basis van persoonlijke begeleiding en zo bepalen welke voeding, dus leer- en ontwikkelinterventies, nodig zijn. Zie een zij-instromer niet als lastig, maar verwelkom de ervaring en expertise die een zij-instromer al heeft. Maak dit talent zichtbaar en geef het de ruimte. Een zij-instromer wordt niet weer eenzelfde soort medewerker. Juist die frisse blik en andere, verrijkende aanpak is de meerwaarde van de zij-instromer. Dit vraagt om een andere focus, namelijk op amplitie (versterking). En om binnen de organisatie de juiste interventies beschikbaar te hebben. Helaas zien we vaak dat er te veel focus ligt op preventie en herstel. Juist de zij-instromer moet versterkt worden in wat hij of zij al meebrengt."

Zie een zij-instromer niet als lastig, maar verwelkom de ervaring en expertise die een zij-instromer al heeft.
Silvia van Gaal

Conclusie

Een gezond en voedend leerklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen en behouden van zij-instromers tot vakbekwame en vitale professionals. De leerontwikkeling van de zij-instromer moet je voeden op basis van zijn of haar intrinsieke motivatie, talent, kennis en kunde. Dit vraagt om maatwerk en om het zwaartepunt van de interventies te leggen op de onderste lagen van de piramides. Zo zorg je voor een stabiel evenwicht, bied je ruimte voor groei en draag je bij aan het stimuleren van de zelfregie.

Bekijk het webinar "Leren en ontwikkelen: luxe of noodzaak?!'

Deze collega's gingen jou voor

Zij-instromers en herintreders dragen bij aan diversiteit in organisaties én dragen bij aan een oplossing voor het personeelstekort binnen jeugdzorg. Jeugdzorgorganisaties weten vaak niet hoe ze deze groep potentiële werknemers mét levenservaring maar (nog) zonder SKJ registratie een werk- en leerplek kunnen bieden.  

Met AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om werkgevers inzichten en tools te bieden om deze groeiende groep welkom te heten in hun organisatie. We delen ervaringen van jeugdzorgorganisaties die jou voor gingen.

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!