Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wegingstabel voor jeugdzorg

Op zoek naar handvatten om op een verantwoorde manier taken toe te bedelen aan een nog niet-SKJ-geregistreerde professional binnen jouw jeugdzorgorganisatie? Gebruik hiervoor de wegingstabel!

Wegingstabel

Op passende wijze taken toebedelen

Deze wegingstabel is een handreiking die je  handvatten geeft om taken toe te bedelen aan (nog) niet geregistreerde professionals. Het gaat daarbij om de inzet van deze (nog) niet geregistreerde professional in een situatie waarbij de taak eigenlijk door een geregistreerde professional uitgevoerd moet worden, Wanneer de nog niet geregistreerde professional dan taken uitvoert, doet hij dit onder verantwoordelijkheid van de geregistreerde professional .

De geregistreerde professional beslist welke taken hij uitbesteed en welke taken niet. De wegingstabel  helpt je namelijk om op een verantwoorde en inzichtelijke wijze keuzes te maken bij het toebedelen van taken aan een nog niet-SKJ-geregistreerde professional. Je kunt deze handreiking  ook gebruiken om taken toe te bedelen aan stagiaires wanneer zij stagelopen in een functie waarvoor een SKJ-registratie noodzakelijk is. De wegingstabel geeft je inzicht in jouw weging: welke keuze maak je? En waarom maak je die keuze? De gebruikershandleiding in het document helpt je bij het doorlopen van de stappen.

Download de wegingstabel

Wegingstabel voor gezamenlijk gebruik

De wegingstabel is ontwikkeld door Jeugdbescherming west. Zij deelt de tabel graag met haar jeugdzorgcollega’s zoals andere gecertificeerde instellingen (GI’s), de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, sociale wijk- en jeugdteams in gemeenten en zorgaanbieders. Daarom kun je de pdf van de wegingstabel hier op de website downloaden en gebruiken. Liever een handzame papieren versie? Bestel die via het bestelformulier.

Vraag een papieren versie van de wegingstabel aan

Zorgvuldige implementatie van belang

Het gebruik van de handreiking vraagt om een zorgvuldige implementatie binnen jouw organisatie. Voordat je de wegingstabel binnen jouw organisatie gaat gebruiken, is het belangrijk om te begrijpen binnen welke context is de tabel is ontwikkeld:

  • de wettelijke kaders
  • het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • het Kwaliteitskader Jeugd

Ook handig

AlleKansenBenut!

Zij-instromers en herintreders dragen bij aan diversiteit in organisaties én een oplossing voor het personeelstekort binnen jeugdzorg.
 
Met AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om werkgevers inzichten en tools te bieden om deze groeiende groep welkom te heten in hun organisatie. We delen onder andere tips en tools om de inzet van zij-instromers binnen jouw organisatie makkelijker te maken.

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!