Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Zij-instroom

Workshop: Binnen de lijntjes is meer ruimte dan je denkt!

Je wilt niet SKJ-geregistreerde zij-instromers binnen jouw jeugdzorgorganisatie inzetten. Welke ruimte heb je hiervoor? Deze vraag staat centraal tijdens de workshop ‘Binnen de lijntjes is meer ruimte dan je denkt’ van het programma AlleKansenBenut!. Tijdens de workshop gaan we op zoek naar ruimte om zij-instromers zonder SKJ-registratie in te werken en op te leiden tot jeugdzorgprofessional.

De ruimte van jeugdzorgorganisaties

De Norm van verantwoorde werktoedeling geeft ruimte om professionals zonder SKJ-registratie in te zetten. Tijdens de workshop bespreken we de wet- en regelgeving, bekijken we waar de ruimte zit en hoe deze ruimte eruit ziet.

Het doorgronden van het Kwaliteitskader Jeugd vraagt tijd en aandacht, maar het maakt ook inzichtelijk welke ruimte er is. Een investering die de moeite waard is.
Inge KuipersOprichter en programmamanager AlleKansenBenut!
AKB wet- en regelgeving inzet zij-instromers jeugdzorg

Maak goede afspraken voor samenwerking

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Ook de SKJ-geregistreerde jeugdzorgprofessional en zijn niet SKJ-geregistreerde collega. Soms het nodig dat een nog niet geregistreerde collega werkt onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional. Voor deze samenwerking moeten bepaalde zaken goed en deskundig geregeld zijn. Maak daarom duidelijke afspraken over de werkverdeling. Maar hoe bepaal je welke inzet op welk moment nodig is? Het Kwaliteitskader Jeugd helpt je om hierin een passende afwezig te maken. In ieder geval moet iedereen bekwaam zijn voor de taak die hij/zij gaat uitvoeren.
 

Het Kwaliteitskader Jeugd
Werksessie 'Binnen de lijntjes is meer ruimte dan je denkt!'
De deelnemers bespreken de mogelijkheden van de inzet van zij-instromers binnen hun organisaties.

Opleidingsregister voor zij-instromers: passend traject naar SKJ-registratie

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreert jeugdprofessionals die werken binnen het jeugddomein. Het SKJ heeft een opleidingsregister voor zij-instromers ontwikkeld. In dit register krijgt een zij-instromer of herintreder advies over een passend traject om je uiteindelijk als jeugdprofessional te registreren. Er zijn verschillende trajecten tot registratie. Een aantal trajecten komen in aanmerking voor subsidie via het scholingsfonds van het SKJ. 
 

AlleKansenBenut!

De workshop 'Binnen de lijntjes is meer ruimte dan je denkt' is een van de activiteiten die het programma AlleKansenBenut! organiseert. Met tips, tools, routes en succesverhalen informeren en inspireren we werkgevers en werkzoekenden. Samen zorgen we ervoor dat zij-instromers en herintreders in jeugdzorg de normaalste zaak van de wereld worden.

Deze workshop kan ook kosteloos in-company worden verzorgd.

Alles over AlleKansenBenut!

Meer over de kaders en mogelijkheden

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!