Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Doe je voordeel met subsidie voor verbeteringen in jeugdzorg

2 nov 2021

Op zoek naar vernieuwende oplossingen om jeugdzorg binnen jouw organisatie te verbeteren? Zoals een workshop over jongerenparticipatie of een programma dat ouders met een krappe beurs helpt bij het opvoeden? Ga aan de slag met de tools, methodieken en het lesmateriaal van de werkplaatsen jeugd. En vraag hiervoor een laagdrempelige subsidie van maximaal € 10.000,- aan bij ZonMw.

Kennis en producten

De afgelopen jaren werkten de werkplaatsen jeugd van ZonMw aan één gezamenlijk doel: de jeugdsector veranderen en verbeteren. Dat leverde een schat aan kennis en producten op over bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en schoolbegeleiding van psychisch kwetsbare jongeren. Maar ook tools, methodieken en scholing die jeugdprofessionals concrete handvatten bieden op het gebied van diversiteitsgevoelig werken, samenwerken met jongeren, evalueren van casuïstiek en reflecteren op het hulpverleningstraject.

Subsidie aanvragen

Zelf aan de slag met de kennis uit de werkplaatsen jeugd? Je kunt hiervoorkennisvouchers bij ZonMw aanvragen. Per kennisvoucher krijg je maximaal 10.000,- subsidie. In de Kennisetalage van ZonMw vind je de producten waarvoor je een kennisvoucher kunt aanvragen. Zie je in deze etalage een product dat je helpt bij een vraag of behoefte binnen je organisatie? Neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende werkplaats en stel samen een aanvraag op. Let op: je kunt niet voor alle producten een kennisvoucher aanvragen. De kennisvouchers kun je tot en met uiterlijk 9 december aanvragen. Is het subsidiebudget voor die datum op, dan kun je geen kennisvouchers meer aanvragen.

De randvoorwaarden en andere informatie over het aanvraagproces vind je in de subsidieoproep van ZonMw.

Handige links