Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Agressie

Heeft jouw organisatie er ook mee te maken? Agressie tegen jeugdzorgwerkers komt helaas in allerlei vormen voor: verbaal, fysiek en online. Het kan leiden tot veel stress, ten koste gaan van het werkplezier en zo leiden tot meer verzuim. Hoe kun je medewerkers weerbaar maken? Er zijn verschillende tools beschikbaar. En lees hoe andere organisaties omgaan met agressie.