Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Zij-instroom

Kosten inwerkproces nieuwe medewerker primair proces binnen jeugdzorg

Het vervangen van een medewerker kost tijd en geld. Enig idee hoeveel dit in totaal is? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit samen met Jeugdbescherming west berekend. Deze businesscase is beschikbaar voor alle jeugdzorgorganisaties. Zo kan elke organisatie bekijken welke kansen en mogelijkheden dit voor hen met zich meebrengt.

Infographic kosten inwerken nieuwe medewerkers jeugdzorg

Kosten inwerken en uitstromen

Zij-instromers en herintreders zorgen voor meer diversiteit binnen jeugdzorg en zijn ook een oplossing voor het tekort aan geschikt professionals. Binnen het programma AlleKansenBenut! willen we daarom zij-instromers en herintreders een vast onderdeel maken van het personeelsbestand binnen jeugdzorg. Toch hebben veel werkgevers hier vragen over: met name rondom de investering en het rendement. Deze nieuwe groep professionals zijn vaak nog niet geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ-geregistreerd). En dat vraagt om een extra investering.

Voordat je als werkgever daarover gaat nadenken, is het handig om inzicht te hebben in wat het  kost om een vertrekkende medewerker te vervangen. Daarna kun je bekijken of de investering van het inzetten van een nog niet SKJ-geregistreerde professional in de organisatie opweegt tegen deze kosten. Deze businesscase ‘Kosten inwerken nieuwe medewerker primair proces binnen jeugdzorg’ geeft hierin meer inzicht.

Kosten schematisch in beeld

Het ministerie van VWS en Jeugdbescherming west wilden graag de kosten inzichtelijk hebben van het vervangen van een vertrekkende medewerker en het inwerken van een nieuwe medewerker in jeugdzorg. Bij elkaar opgeteld kost dat zo’n € 54.000,-. In de infographic zie je deze kosten schematisch verdeeld over onderdelen weergegeven.

Dit bedrag bestaat uit:

  • kosten die gemaakt worden door het vertrek van een medewerker;
  • verlies aan kennis door het vertrek van een medewerker;
  • kosten voor het werven van een nieuwe medewerker;
  • kosten van het inwerken van een nieuwe medewerker.

Het goede gesprek

Inzicht in deze kosten helpt werkgevers om een goede afweging te maken en hierover zowel intern als extern het goede gesprek te voeren. Als de uitstroom in jouw organisatie omlaag gaat, betekent dit  dat er minder tijd en geld besteed hoeft te worden aan de vervanging van medewerkers. De besparing in kosten kun je bijvoorbeeld besteden aan andere interventies rondom de thema’s als instroom, doorstroom en behoud.

Meer over zij-instroom binnen jouw organisatie:

AlleKansenBenut!

Zij-instromers en herintreders dragen bij aan diversiteit in organisaties én een oplossing voor het personeelstekort binnen jeugdzorg.
 
Met AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om werkgevers inzichten en tools te bieden om deze groeiende groep welkom te heten in hun organisatie. We delen onder andere tips en tools om de inzet van zij-instromers binnen jouw organisatie makkelijker te maken.

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!