Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nieuwe editie inspiratieboek aantrekkelijke organisatie

Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie? En welke ingrediënten bepalen het succes? Het antwoord op die vraag vind je in dit e-book van Jeugdhulp. Alles in het werk!

Bouwstenen weerspiegelen de elementen die een organisatie aantrekkelijk maken.

Centraal stellen van het belang van kinderen en jongeren, daar draait jeugdhulp om. Makkelijk gezegd. Maar wat betekent het in de dagelijkse praktijk in je werk als jeugdprofessional,adviseur, leidinggevende of bestuurder?

In deze tweede editie van het e-book vertellen Levvel, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland en impegno hoe zij zijn uitgegroeid tot een organisatie waar het fijn werken is. En hoe zij hier iedere dag weer verder aan bouwen.

Iedere twee maanden krijgt het inspiratieboek een nieuwe editie waarin een ander ingrediënt centraal staat. Gaandeweg het jaar vult het groeiboek zich met interviews, tips en goede voorbeelden uit de praktijk.

Bekijk het e-book

Alles in het werk voor jeugdhulp die ertoe doet

In Jeugdhulp. Alles in het werk zetten Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Ministeries VWS en J&V zich in voor een aantrekkelijke sector waar professionals met plezier werken én willen blijven werken. Lees meer over de vijf thema's van Jeugdhulp. Alles in het werk.