Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Agressie

Als jeugdzorgprofessional is het belangrijk dat je je werk veilig kunt doen. Maar helaas krijgen veel werknemers wel eens te maken met agressie. Hoe ga jij hiermee om, bijvoorbeeld op straat of tijdens een huisbezoek? Of met online agressie? Er zijn trainingen beschikbaar en volop praktische tips, waarmee je direct aan de slag kunt.