Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

'Bij hoge werkdruk geen ruimte voor innovatie'

21 jan 2019

'Werkdruk en werkplezier en de tekorten op de arbeidsmarkt zijn de belangrijkste prioriteiten van het platform jeugdzorg' dat zegt voorzitter René Meuwissen. Wat staat er nog meer op de agenda? En waar hoopt het platform volgend jaar te staan?’

Rene Meuwissen

Wat doet het platform jeugdzorg?

‘We bespreken allerlei zaken op het gebied van arbeidsmarkt, werkgevers- en werknemerskwesties. Dat kan gaan over werkdruk, uitleg van de cao, maar ook hoe kunnen we een aantrekkelijke sector zijn voor medewerkers. Kortom arbeidsmarktbreed.’ Nieuw, maar ook vertrouwd. Het platform bouwt voort op het werk van arbeidsmarktplatform FCB.

Waar liggen de prioriteiten?

‘De tekorten op de arbeidsmarkt en werkdruk en werkplezier zijn de belangrijkste prioriteiten van het platform. Die staan zowel bij werkgevers als werknemers bovenaan. Dat komt in allerlei facetten terug. We hebben in de cao afgesproken dat elke organisatie een plan van aanpak “werkdruk/werkplezier” maakt, waar de bestuurder en de or overeenstemming over moeten hebben. We zien dat veel organisaties dat gedaan hebben. We zijn van plan om de ervaringen en best practices uit te wisselen en een symposium of inspiratiemiddag te organiseren. Als er veel werkdruk wordt ervaren, is er ook geen ruimte voor innovatie. Dat zie ik ook in onze eigen organisatie. We hebben een innovatieproject dat stokt in de voortgang, doordat de werkdruk zo hoog is. Dat is doodzonde.’

‘Ook de aantrekkelijkheid van de branche heeft onze aandacht. Dat hangt sterk samen met de tekorten op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we weer een aantrekkelijk branche worden. Voor zowel bestaande als potentiele medewerkers.’

Aantrekkelijk zijn en blijven. Hoe doe je dat?

‘Als je het hebt over aantrekkelijk zijn, dan kun je het natuurlijk over salaris hebben en dat is een belangrijke factor. Maar veel jeugdzorgwerkers zijn meer geïnteresseerde in het ontwikkelen van hun eigen vakmanschap. Zij willen deel uitmaken van een reflectieve praktijk, waar ruimte is om over het vak na te denken en met collega’s van gedachten te wisselen en dilemma’s te bespreken. Dat is echt een heel belangrijk thema. Daar moeten we ook in de cao aandacht aan besteden.’

Met welke projecten gaat het platform aan de slag?

‘We hebben op de website ‘het mooiste werk van de wereld’ informatie gebundeld over werken in de jeugdzorg. Bedoeld voor schoolverlaters en zij-instromers. Boordevol praktische informatie variërend van (verkorte) opleidingen, diploma’s en stageplaatsen tot persoonlijke verhalen en video’s over het vak. Daarnaast sluiten we aan bij de landelijke Ik-zorg-campagne.

Ook willen we de mogelijkheden van mbo’ers als zij-instromers bekijken. Dat is een onontgonnen gebied. Daar zullen we zeker de komende periode naar kijken. Want als je daar op een goede manier handen en voeten aangeeft, vergroot dat het aanbod van de arbeidsmarkt. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook goed-gekwalificeerde professionals hebben.’

‘In maart organiseren we trainingen over online agressie. We hebben veel te maken met agressie. Niet zo zeer fysiek, maar vooral in woord. Dat heeft een behoorlijke impact op jeugdzorgwerkers.’

Waar hoopt u volgend jaar te staan?

‘Het platform is een plaats waar werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten. Het is heel belangrijk om op zoek te gaan naar het gemeenschappelijk belang, om daar projecten aan te koppelen die door iedereen gedragen worden. Dat is de eerste stap, het begin van een succes. We moeten het wel concreet maken. Dat is altijd lastig. We hebben als kleine sector weinig invloed op de hele arbeidsmarkt. Ik zou vooral hopen dat we als branche meer aantrekkelijk zijn, zodat we minder moeite hebben om nieuwe mensen te werven.’

Links