Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Agressie

Agressievrij werken

Agressievrij werken: het klinkt bijna onmogelijk in jeugdhulp. Maar we kunnen samen wel proberen om agressie zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is ook het doel van dit thema.

Aggressievrij werken

Tot nu toe hebben we samen met professionals onderzocht of er binnen de jeugdhulp een integrale aanpak bestaat om agressie zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dat bleek niet te bestaan. Daarom hebben professionals samen de Complete agressie-aanpak ontwikkeld. Met deze aanpak ga je samen met iedereen uit de organisatie stap voor stap aan de slag met vier verschillende pijlers om veilig en veerkrachtig te kunnen werken.

Met ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ gaan we ons binnen het thema Agressievrij werken de komende jaren verder inzetten op een agressievrij werkklimaat in jeugdhulp.

Activiteiten

  • We ontwikkelen de Complete agressie-aanpak verder met medewerkers uit jeugdhulp en onder de aandacht brengen bij professionals, hr-professionals, leidinggevenden, kwaliteitsmanagers en bestuurders.
  • We bieden organisaties de mogelijkheid om onder begeleiding de Complete agressie-aanpak in te voeren.
  • Goede praktijkvoorbeelden over de aanpak van agressie ophalen en delen met de sector.

Bekijk alle informatie over de Complete agressie-aanpak

Meer informatie

Tips voor agressievrij werken

Hoe creëer je een veilige werkomgeving? Je kunt als jeugdhulporganisatie, jeugdhulpmedewerker of als team best veel doen. Bekijk de tips uit de praktijk.

Tips voor agressievrij werken

Lees ervaringen van cliënten:

Meer tips om agressie aan te pakken:

Vanuit het project ‘Agressievrij werken’ gaan we met initiatieven uit de praktijk op zoek naar manieren om agressie zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals de Complete agressie-aanpak.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!