Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"Hoe de medewerker zich voelt, heeft direct effect op zijn werk"

"Zonder onze medewerkers hebben wij helemaal geen bestaansrecht. Ik geloof ten diepste dat de kwaliteit van zorg zit in de relatie tussen de medewerker en de cliënt. Hoe een medewerker zich voelt, heeft direct effect op zijn werk. Dus wij hebben als leidinggevenden de taak om ervoor te zorgen dat zij zich goed voelen." Dat zegt Anna Maria Flier, divisiemanager intensieve zorg en programmaleider Werkplezier van Triade Vitree.

Anna Maria Flier

"De medewerkerstevredenheid daalt bij ons al jaren en het verloop is hoog. Daarom zeggen we als managementteam: we moeten nú in actie komen. Dus zijn we het programma Werkplezier gestart."

Medewerkers hebben een enorme liefde voor het vak

"We zien dat medewerkers die onze organisatie verlaten, vaak wel in de sector blijven. Ze hebben namelijk een enorme liefde voor hun vak. Het ingewikkelde is dat er niet echt één oorzaak is waarom onze medewerkers niet tevreden zijn. We horen verschillende dingen: ze voelen zich onvoldoende gehoord, gezien, gefaciliteerd en ondersteund. En er zijn te veel dingen die ze van hun echte werk afhouden, zoals registratie en administratieve vragen. Natuurlijk zijn er ‘moetjes’, maar laten we die alsjeblieft zo makkelijk mogelijk maken."

Als de basis niet op orde is, werkt alles averechts

"We moeten met de basis beginnen en zorgen voor goede randvoorwaarden, zodat iedereen zijn werk kan doen. Want als dat niet op orde is, kunnen we wel allerlei dingen organiseren, maar dat werkt averechts."

Mensen voelen zich niet begrepen als ze het gevoel hebben dat ze verzuipen in hun werk en jij komt met een stoelmassage of een online bingo"

Werkconferenties als motor voor het programma

"Na de zomer zijn we gestart met het organiseren van werkconferenties. Er zijn er nu vier geweest. Deze conferenties vormen een soort motor voor het programma. Iedere conferentie heeft een thema en we vragen collega’s om iemand mee te brengen waarvan zij denken: die heeft hier iets over te zeggen. We willen heel graag dat de mensen die komen een afspiegeling zijn van de organisatie. Maar het blijkt lastig om de mensen van de werkvloer naar de conferenties te krijgen. Tot nu toe is het kantoorpersoneel oververtegenwoordigd. Toen ik dat zag, dacht ik: we zijn er weer ingetuind om als managers iets te bedenken vóór de medewerkers. We hebben alleen het ei van Columbus nog niet gevonden om dit om te draaien."

Het blijkt lastig om de mensen van de werkvloer naar de conferenties te krijgen. Tot nu toe is het kantoorpersoneel oververtegenwoordigd"

Website en ambassadeurs om medewerkers mee te nemen

"We hebben een programma ‘Ik ben kwiek’. Daar hoort ook een website bij.  Hierop kan iedereen dingen delen die met werkplezier te maken hebben. Maar er is meer nodig. Binnenkort is er een startbijeenkomst met ambassadeurs. Veertien collega’s die zeggen: ik ervaar wel werkgeluk en wil me hier hard voor maken. Zij gaan een belangrijke schakel vormen naar de teams."

"Ik hoop dat onze medewerkers over een jaar gelukkiger zijn waardoor we minder verloop hebben. Dat ze voelen: ik voel me gezien en ondersteund en kom toe aan het werk waar ik van hou en waarvoor ik heb gekozen."

Op een rij: wat is er tot nu toe gedaan?

  • Juni 2021 - het management neem zich voor: we gaan écht iets doen aan de medewerkerstevredenheid.
  • Augustus 2021 - start van het projectteam Werkplezier
  • Oktober 2021 - kick-off van een serie van werkconferenties met een inspirerende lezing van Michael Kortekaas over het managen van energie en het voorkomen van een burn-out.
  • December 2021 - werkconferentie: wat is werkplezier voor jou? Waarin medewerkers met de bestuurders in gesprek gingen over de onderwerpen en lancering van het intranet voor ‘Ik ben kwiek’.
  • Februari 2022 - werkconferentie: wat hebben we tot nu toe geleerd van de lezing van de hr-manager van zorgorganisatie Philadelphia over hun succesvolle aanpak op het gebied van werkplezier?
  • Maart 2022 - 14 uitvoerende medewerkers starten als ambassadeurs om de verbinding te leggen met de medewerkers in het primair proces. Zij stellen zich voor tijdens de 4e conferentie: aandacht voor werkplezier - thema is aandacht.
  • Maart 2022: start van de externe projectleider Jos van der Horst.

Meer over aantrekkelijke organisaties:

Vanuit het deelproject ‘De aantrekkelijke organisatie van de toekomst’ verkennen we, samen met medewerkers van jeugdhulporganisaties, wat er nodig is om een aantrekkelijke en humane organisatie te worden. We delen praktijkverhalen en begeleiden organisaties via speciale trajecten om dit proces te starten en te borgen.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!