Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Arbeidsmarkttafel Jeugd: 'Als je versterkt wat werkt, ontstaat er positieve energie'

23 jan 2020

‘Als we niks doen komt de zorg aan de meest kwetsbare kinderen in gevaar. Om de vicieuze cirkel van problemen op de arbeidsmarkt van de sector jeugd’ te doorbreken, sloten de sociale partners tegelijk met de nieuwe cao een akkoord voor de arbeidsmarkttafel Jeugd. Drie vragen aan projectleider Henrieke van Diermen.

Henrieke

Zorg voor Jeugd, Werken in de Zorg, er gebeurt al veel. Waarom is de arbeidsmarkttafel Jeugd nodig?

‘De cijfers spreken voor zich: het uitstroomcijfer in jeugdzorg is het hoogst van alle zorgsectoren. Bij grote jeugdhulporganisaties rond 16%, met uitschieters naar 20% bij gecertificeerde instellingen. Tel daarbij op: een structureel personeelstekort van 20%, hoog verzuim (gemiddeld 5,7%, met uitschieters naar 7%), hoge werkdruk en een fors risico op agressie. Die vicieuze cirkel willen we doorbreken en daarom hebben Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn het initiatief genomen voor de arbeidsmarkttafel Jeugd.

De urgentie wordt ook gevoeld bij de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV). Er is 2,4 miljoen beschikbaar voor de komende drie jaar om de arbeidsmarkt te versterken. Dus voor al die professionals die zich elke dag inzetten voor de jeugd. Hoe kunnen we de professional goed faciliteren, zodat we continuïteit en stabiliteit kunnen bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren. Meer salaris alleen is niet de oplossing, vandaar dat we met dit project investeren in een gezondere arbeidsmarkt.'

Hoe maakt de arbeidsmarkttafel Jeugd het verschil?

'We richten ons op de brede sector jeugd en werken samen met partijen in het sociale domein. In de werkgroep zitten ook mensen van de ministeries. Zo zorgen we voor korte lijnen, er kan snel geschakeld worden. Samen werken aan oplossingen, samen kijken hoe het anders kan. We sluiten aan bij wat er al in het land gebeurt en bij lopende programma’s als Zorg voor Jeugd en Werken in de Zorg. Geen energie verspillen, niet het wiel opnieuw uitvinden! Hoe kunnen we uitvoerend en ondersteunend professionals zo goed mogelijk ondersteunen, dat is de centrale vraag.'

En concreet, met welke onderwerpen gaat de arbeidsmarkttafel Jeugd aan de slag?

In overleg met werkgevers en werknemers in het land hebben we vijf thema’s gekozen. We halen op wat op deze thema’s al gebeurt en goed gaat in de praktijk. Die voorbeelden gaan we verspreiden en waar kan versterken. Zo vormt zich het actieplan in verbinding met de praktijk:

  • Inwerken en begeleiden: hoe geven we tijd, ruimte en aandacht aan nieuwe medewerkers om het vak eigen te maken?
  • Landelijke voorziening: hoe kun je medewerkers ondersteunen bij de overstap naar een nieuwe organisatie, als het werk door een andere organisatie wordt overgenomen bijvoorbeeld. Inzichtelijk maken hoeveel en waar er vacatures zijn. Inzicht geven in loopbaanpaden.
  • Goed werkgeverschap: hoe geef je professionals meer regelruimte? Goede voorbeelden delen, versterken en verbreden.
  • Agressie op het werk: wat werkt tegen agressie, wat doen we als medewerkers ermee te maken krijgen?
  • Arbeidsmarkteffecten van de SKJ-registratie: inventarisatie van effecten.  Eerst onderzoek, daarna een plan om eventuele belemmeringen op te heffen.'

Wil je meer weten over de arbeidsmarkttafel? Heb je een idee, wil je meewerken? Stuur je mail naar Henrieke van Diermen: hvandiermen@fcb.nl 

Meer info