Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

'Het is vijf voor twaalf in Jeugdzorg'

18 mrt 2019

'Samen de schouders eronder. Werkgevers, vakbonden, gemeenten en ministerie van VWS. Voor een krachtige jeugdzorg, waarin medewerkers weer op een fatsoenlijke manier cliënten kunnen helpen. Daar blijf ik op hameren.’

Maaike van der Aar zit namens FNV Zorg en Welzijn in het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg. Ze zet zich hard in om de haperende sector weer vlot te trekken. Want na jaren hoge werkdruk, uitval en bezuinigingen is het vijf voor twaalf voor de jeugdzorg.

Tijd dringt

De cao-onderhandelaar komt zelf uit de jeugdzorg. En kent het klappen van de zweep. Met pijn in het hart ziet ze haar oud-collega’s worstelen om het hoofd boven water te houden. ‘Jeugdwerkers lopen en masse tegen hun grenzen aan. De zwaarte van het werk is fors toegenomen. De tijdsdruk is enorm, ook door het papiercircus dat elke dag op de bureaus ligt. Dat begint nu ook te knagen aan de kwaliteit van het werk. Gelukkig groeit het besef bij alle partijen, dat de tijd echt dringt. En ze over de eigen schaduw moeten heenstappen. Om met elkaar het belang van cliënt  en medewerker weer centraal te stellen.’

Harde cijfers

‘Er is geen tijd om starters in te werken. Want ervaren collega’s hebben het zelf ook te druk. Terwijl leidinggevenden vooral druk zijn om de tent draaiende te houden. Je wordt als nieuweling direct in het diepe gegooid. En ook nog eens geconfronteerd met alleen maar zware gevallen in jouw cliëntenbestand. Dat houdt geen mens of sector vol.’

Leuke setting

In het platform trekken werkgevers en vakbonden sinds 2018 samen op om de branche beter op de kaart te zetten. Door zich in te spannen voor een krachtig arbeidsmarktbeleid. Maar ook met tal van aansprekende events. En een theatervoorstelling als ‘Time out of Burn-out’, gericht op jonge medewerkers en hun leidinggevenden. Dat is niet alleen voor de bühne, verzekert Maaike van der Aar.
‘Natuurlijk mag je een leuke setting optuigen om mensen bij elkaar te krijgen. Maar het zijn ook bij uitstek momenten om anderen tegen te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Om inspiratie op te doen, kennis te maken met nieuwe inzichten en sprankelende ideeën te lanceren. Of om rechtstreeks van een medewerker te horen, waaraan hij of zij behoefte heeft om weer met plezier naar hun werk te gaan.’         

Een front

Een recente FNV-steekproef onder zeshonderd jeugdwerkers toont haarfijn wat de grootste wens is in het veld: genoeg tijd en aandacht voor de cliënt. Zeg maar precies waarom het draait in dit type werk. De beslissers in de branche moeten dat stevig faciliteren, vindt Maaike van der Aar. Ze houdt hoop dat dit gaat lukken en blijft met vertrouwen naar de toekomst kijken.

‘Onlangs stonden we als een front in Den Haag: werkgevers- en werknemersorganisaties. We zijn er ook in geslaagd om jeugdzorg hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. Dat is net zo hoopvol als de aanwas van nieuwe jeugdwerkers. Opleidingen blijven volstromen met studenten, die bewust kiezen voor ‘het mooiste werk van de wereld’. Aan ons de opdracht ervoor te zorgen, dat dit zo blijft.’