Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aan het werk! Jeugdhulpprofessionals nemen het initiatief

27 sep 2021

De online verzamelplek www.blijfvoordejeugd.nl staat online. Met ervaringsverhalen, praktische tools en informatie over thema’s als toekomstkansen, blijven leren, verruimen van perspectief, behouden door begeleiden en leidinggeven aan professionals. Deze unieke site is ontwikkeld door jeugdhulpprofessionals die de sector goed kennen en zelf onderzoek hebben gedaan naar de kansen en mogelijkheden voor hun jeugdhulp-collega’s.

blijf voor de jeugd

Jeugdhulpprofessionals brengen kansen en mogelijkheden in beeld

De uitgangspunten van www.blijfvoordejeugd.nl zijn: leer van de ervaringsverhalen van jouw jeugdhulp-collega’s, bekijk de kansen in jouw regio en ga direct aan de slag met interessante tools. Deze verzamelplaats draagt hier dus aan bij. Klariena Bouma, actief in jeugdhulp en één van de actieonderzoekers uit het project, zegt over deze website: ‘Durf nieuwsgierig naar de ander te zijn. Door samen te werken, met elkaar en van elkaar te leren en elkaar te inspireren, komen we veel verder!’

Van en voor professionals

Het afgelopen halfjaar heeft de projectgroep Blijf voor de Jeugd, onderdeel van het landelijke programma ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’, deze online inspiratieplek ontwikkeld. Wat was hiervoor de aanleiding? De werkgelegenheid binnen jeugdhulp is een woelige wereld. Aan de ene kant is er hoog verloop, hoog verzuim en een tekort aan arbeidskrachten. Aan de andere kant staat 33% van de organisaties op omvallen waardoor bezuinigingen op personeel onvermijdelijk zijn. Dit geeft onrust en heeft in sommige gevallen zelfs een negatief bijeffect op collega’s die wél op een stabiele plek zitten.

Programma Jeugdhulp. Alles in het werk

Reden voor de het programma ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ om de aparte projectgroep Blijf voor de jeugd op te richten om dit thema te verkennen. Deze projectgroep bestaat uit actieve jeugdhulpprofessionals die vonden dat er veel verbetering nodig was en zelf actieonderzoek hebben gedaan. De inspiratieplek www.blijfvoordejeugd.nl is één van de opbrengsten, waarin zij ook de verbinding leggen met andere relevante websites en tools. De verzamelplek wordt steeds geactualiseerd met nieuwe ervaringsverhalen, nuttige informatie en praktische tools.

Alles in het werk voor jeugdhulp die ertoe doet

In Jeugdhulp. Alles in het werk zetten Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Ministeries VWS en J&V zich in voor een aantrekkelijke sector waar professionals met plezier werken én willen blijven werken. Blijf voor de Jeugd is een van de vijf thema’s. Nieuwsgierig naar de andere thema's? Kijk dan op jeugdhulpallesinhetwerk.nl/