search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Alles over de EVC-procedure

Vanaf 1 oktober 2018 kun je starten met de EVC-procedure 'vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional' die je, na het verzilveren van je ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht geeft op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. EVC staat voor Erkenning eerder Verworven Competenties.

 

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?

In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming voor bepaalde werkzaamheden een professional in te zetten die is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen een EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Op basis van het competentieprofiel 'hbo Jeugd- en gezinsprofessional' is daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Voor wie is deze EVC-procedure ontwikkeld?

Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en  Jeugdgezondheidszorg) die:

 • al minstens 1 jaar werken op een hbo-functie;
 • verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
 • én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun hbo- of wo-opleiding niet afgerond hebben of omdat hun huidige HBO diploma geen toegang geeft tot het SKJ register.

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben of omdat hun huidige hbo-diploma geen toegang geeft tot het SKJ-register, maar zij wel werkzaamheden doen die vallen onder de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wat is de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’?

De EVC-standaard 'vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional' is een afgeleide van het competentieprofiel 'hbo Jeugd en gezinsprofessional'. De EVC-standaard bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

 • Ondersteunen bij regievoeren;
 • Samenwerken met de jeugdige en het gezin;
 • Versterken van het netwerk;
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem;
 • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin;
 • Ethisch en integer handelen.

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welk gedrag hierbij past.

Hoe werkt de EVC-procedure?

Tijdens deze EVC-procedure verzamel je, vanuit je werk, voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: de zogenaamde beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van jouw professioneel handelen in het betreffende deskundigheidsgebied van de EVC-standaard 'vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional'.

Nadat je je bewijzen hebt aangeleverd, onderzoeken assessoren in een gesprek met jou of je binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden 80% van de indicatoren kunt aantonen. Er wordt in dit ook gesprek getoetst of je je professioneel handelen binnen de zes deskundigheidsgebieden kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Na afloop van je EVC-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, namelijk 80% van de indicatoren beheersen per deskundigheidsgebied, word je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je laten (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ.

Erkende aanbieders

Wil je meer weten over de EVC-procedure of wil je van start gaan? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de EVC-standaard 'vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional':

Tip:
Vraag bij meerdere EVC-aanbieders op hoe hun EVC-procedure eruit ziet. De kosten van een EVC-procedure variëren, gemiddeld kost een EVC-traject € 1.800,-. Er komt begin 2019 een tegemoetkomingsregeling voor een deel van de EVC-trajecten Jeugd- en Gezinsprofessional die gestart zijn vanaf 1 oktober 2018. Professionals in loondienst en ZZP’ers die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling:

 • hebben een mbo-diploma of een niet-afgeronde hbo- of wo-opleiding,en waren op 31 december 2017 werkzaam op hbo-niveau jeugdhulp en jeugdbescherming,
 • en voeren werkzaamheden uit die door een geregistreerd professional moeten worden gedaan, 
 • en hebben vóór 1 april 2018 een registratieaanvraag voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ) ingediend en zijn inmiddels geregistreerd.

De verwachting is dat de vergoeding rond de € 450,- per traject zal zijn. Zodra de regeling financieel beschikbaar is en alle verantwoordingseisen bekend zijn wordt deze gepubliceerd op de website van het EVC-loket Jeugd- en gezinsprofessional.

Meer weten?
EVC-adviseur
Medewerker EVC
085 - 1051 865

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: