search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Over welke knelpunten hebben we het precies?

Welke knelpunten ervaren werkgevers en werknemers in de jeugdzorg?

Werkdruk en werkplezier

Werknemers en werkgevers in de jeugdzorg maken zich namelijk veel zorgen over enkele knelpunten die het werkplezier in de sector bedreigen. De werkdruk in de sector is hoog. Op organisatieniveau gaan werknemers en werkgevers samen op zoek naar manieren om het werkplezier te verhogen. De belangrijkste oorzaken voor de problemen liggen echter buiten hun macht: de aanbestedingen met de sterke nadruk op lage tarieven, de bezuinigingen waardoor leefgroepen sluiten die later door de grote vraag toch weer geopend moeten worden, het gebrek aan meerjarige afspraken tussen gemeenten en jeugdzorgorganisaties, de administratieve rompslomp doordat iedere gemeente nog steeds eigen regels hanteert. Het zijn problemen waar u iets aan kunt doen en daarom vragen we hier gezamenlijk aandacht voor tot er een oplossing is!

Onzekerheid: korte contracten en aanbestedingen

Onze zorgen betreffen onder andere het gebrek aan langjarige contracten en de onzekerheid door aanbestedingen in het sociaal domein. Het zet de continuïteit onder druk en zorgt voor onrust, ook onder werknemers in de jeugdzorg. In plaats van gesprekken over samenwerking en vernieuwing van de zorg, stokt de dialoog tijdens de aanbestedingsperiode en wordt samenwerking bemoeilijkt. 

Goede zorg vraagt om een fair tarief

Echte verandering van de zorg vraagt om samenwerking en ruimte voor (bij)scholing, om onderzoek, nieuwe werkwijzen en kwaliteitsverbetering. Daar is geld voor nodig. Met de huidige manier van aanbesteden lijkt het echter vooral om de laagste prijs te gaan en is er in de praktijk nauwelijks ruimte om te investeren in innovatie. Sterker nog, een race to the bottom dreigt waarbij tarieven zo laag worden dat niet alleen de werknemers in de zorg eronder lijden, maar ook de kwaliteit van de zorg. Jeugdzorgorganisaties willen goede zorg leveren en zorgen dat hun werknemers hun werk goed en gezond kunnen doen; daarbij hoort een fair tarief.

Kwalitijd voor het kind
Meer weten?
Johan Ketelaars
Secretaris bestuur/cao-tafel jeugdzorg
06 14617200

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling