Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Arbo

In de Arbowet staan regels en afspraken voor werkgevers en werknemers om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zodat werknemers in jeugdzorg veilig kunnen werken, vitaal blijven en je samen verzuim helpt voorkomen. in de Arbocatalogus Jeugdzorg staan de arbo-afspraken die specifiek voor onze branche gelden.