Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Duurzame inzetbaarheid

Een integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid is belangrijk om medewerkers met plezier te laten werken naar talent en vermogen. Er zijn verschillende modellen die je hierbij kunt inzetten. Door het regelmatig voeren van het Goede Gesprek pakt de medewerker zelf de regie op duurzame inzetbaarheid tijdens alle fases van de loopbaan, van begin tot eind. Hoe pak je dat als jeugdzorgorganisatie aan? En wat komt hier allemaal bij kijken? Jeugdzorg werkt! zet alles voor je op een rij.