Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Over de Cao Jeugdzorg

Op deze website tref je alle informatie aan over de Cao Jeugdzorg 2019-2020: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, de volledige tekst en de bijlagen.

Op 30 september 2019 is er tussen Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ een cao-akkoord Jeugdzorg 2019-2020 bereikt.

De Cao Jeugdzorg geldt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Deze nieuwe cao is op 2 maart 2020 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard (avv). Dat betekent dat de afspraken in de cao voor alle werkgevers en werknemers in de sector gelden.

Looptijd verlengd tot en met 2021

Omdat geen enkele cao-partij de cao heeft opgezegd, is de cao automatisch met één jaar verlengd. Dat betekent dat de cao nu tot 31 december 2021 loopt. Het is gebruikelijk om de cao algemeen verbindend te laten verklaren zodat iedereen binnen jeugdzorg de cao toe moet passen. Het Ministerie van SZW heeft het avv-verzoek goedgekeurd op 8 december 2020. Op het moment dat de cao-partijen een nieuwe Cao Jeugdzorg overeenkomen, dan gelden deze nieuwe afspraken.

Naar de Cao Jeugdzorg