Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Over de Cao Jeugdzorg

Op deze website tref je alle informatie aan over de Cao Jeugdzorg 2021-2023: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, de volledige tekst en de bijlagen.

In mei 2022 is er tussen Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV connectief Zorg en Welzijn en FBZ een cao-akkoord Jeugdzorg 2021-2023 bereikt.

De Cao Jeugdzorg geldt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 december 2022 de Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle organisaties die vallen binnen de werkingssfeer de cao moeten toepassen.

Naar de Cao Jeugdzorg

Laatste nieuws over de cao