Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Over de Cao Jeugdzorg

Op deze website tref je alle informatie aan over de Cao Jeugdzorg 2021-2023: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, de volledige tekst en de bijlagen.

In mei 2022 is er tussen Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV connectief Zorg en Welzijn en FBZ een cao-akkoord Jeugdzorg 2021-2023 bereikt.

De Cao Jeugdzorg geldt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023.

Naar de Cao Jeugdzorg

Laatste nieuws over de cao