Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Cao

Werkgevers en werknemers in jeugdzorg maken samen afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, verlof en werkomstandigheden. Deze afspraken staan in de cao: de collectieve arbeidsovereenkomst. Nieuws en belangrijke onderwerpen voor werkgevers rond de Cao Jeugdzorg 2021-2023 vind je hier bij elkaar.