Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Werkgevers

Gezocht: hr-professionals jeugd voor projectteam tegen agressie 

16 okt 2020

Droom jij ook van agressievrij werken in jeugdhulp? Ben je een nieuwsgierige netwerker, gericht op oplossingen? Wil jij op dit gebied landelijk impact maken? Meld je dan aan als lid bij dit nieuwe tijdelijke projectteam van Jeugdhulp. Alles in het werk.  

Agressie komt in de jeugdhulpsector erg vaak voor. Het is de belangrijkste factor van werkstress. En werkstress is een bron van verzuim. Dit moet echt veranderen. Daarom werken we aan onze droom dat jeugdhulpverleners agressievrij kunnen werken. Hier ligt een belangrijke sleutel om de arbeidsmarkt voor onze sector te versterken. Door te investeren in agressievrij werken kunnen we de werkstress verlagen en de gezondheid versterken.

Oplossingen delen

Veel organisaties werken al aan oplossingen en verbeteringen. We willen de impact hiervan vergroten door organisatie-overstijgend van elkaar te leren. Succesvolle praktijken kunnen we met elkaar delen en de sector zo versterken. Want hoe lukt het wel? Wat zijn de succesvolle ingrediënten om professionals te ondersteunen, zodat ze graag in deze sector blijven werken? Om zich goed opgeleid en krachtig voelen? Om hulp te vragen als het nodig is? Om te gaan met situaties van agressie, deze te verminderen en te voorkomen waar het kan? Deze inzichten zijn broodnodig voor een gezonde sector.

Wie zoeken we?

Daarom zoeken we voor dit project zeven enthousiaste professionals, die werkzaam zijn in de sector jeugd. Mensen die als jeugd- en/of hr-professional of als beleidsadviseur veel affiniteit hebben met dit thema. Voor de teamstelling letten we op een goede balans tussen de ervaring en kwaliteiten van collega’s. Met een zo goed mogelijke landelijke spreiding bij jeugdhulporganisaties en gecertificeerde instellingen.

Wat ga je doen als projectlid?

Je gaat je gedurende een klein jaar (binnen je huidige dienstverband) gemiddeld een dagdeel per week inzetten voor dit landelijke project. In het land haal je op wat wérkt, deelt de kennis en inspiratie. Ook stimuleer je de uitwisseling tussen organisaties onderling.

Expert gezocht

Binnen dit projectteam hebben we een bijzondere rol voor een expert die al volop met deze materie in de praktijk bezig is. We zoeken een professional die samen met het projectteam opgehaalde werkende factoren kan vertalen naar een integraal werkmodel, instrument of advies. Ook zal deze de coördinatie krijgen bij het selecteren en volgen van innovatieve pilots. Ook het analyseren van recente incidenten hoort hierbij. Deze worden met het projectteam gevolgd en uitgevoerd. We denken aan een professional die analytisch is en ervaring heeft als gedragsdeskundige, psycholoog of arbocoördinator uit de Jeugdhulp. Voor deze rol zijn extra uren inzet begroot.

Het projectteam

Je vormt met collega’s een zelforganiserend team. We starten met het bespreken van de gezamenlijke opdracht, de gewenste resultaten en het beschikbare kader. Vervolgens bepaal je met elkaar de aanpak. Vanuit elkaars kwaliteiten verdelen jullie gezamenlijke taken. Jullie nemen initiatief om te leren wat werkt binnen de sector. En ook wat we kunnen leren van andere sectoren. Ook kijken jullie wie hierin welke rol heeft en wat hierin versterkend kan werken.

Procedure

Uit de aanmeldingen vormen we een team van zeven professionals, waarvan een expert met extra taken. Uitgangspunt voor alle projectleden is dat je deelneemt vanuit je huidige functie en arbeidsovereenkomst. Het is daarom belangrijk dat je werkgever je aanmelding ondersteunt. Je werkgever ontvangt een vaste vergoeding voor de uren die je werkt aan dit project. We streven ernaar het team per half november compleet te hebben, zodat het team in het nieuwe jaar volop aan de slag kan gaan. Het project beslaat een periode van circa negen maanden.

Meedenkers welkom

Gaat dit thema je aan het hart, wil je wel bijdragen, maar kun je geen tijd vrijmaken voor deze rol? Meld je dan aan als meedenker van dit initiatief. De projectgroep kan je dan op ad-hocbasis vragen om mee te denken, uitnodigen om te reageren op ideeën of je ervaringen aan te dragen. Zo kunnen we met elkaar alles in het werk stellen, voor de jeugd. Wil je je aanmelden als meedenker? Mail naar Jeugdhulpallesinhetwerk@fcb.nl

Wie zijn wij?

Jeugdhulp. Alles in het werk is een project van de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Aan de Arbeidsmarkttafel Jeugd werken vakbonden, Jeugdzorg Nederland en de Ministeries van VWS en JenV samen in projecten die ervoor moeten zorgen dat mensen in de jeugdhulp willen komen werken en blijven werken. Onder de noemer Jeugdhulp. Alles in het werk pakken zij op dit moment vijf thema’s aan. Agressie is een daarvan. De Arbeidsmarkttafel Jeugd vult het projectteam aan met expertise op het gebied van het maken van businesscases en communicatie.

Aanmelden

Wil jij je ook inzetten voor agressievrij werken in jeugdhulp? Stuur dan een mail naar Jeugdhulpallesinhetwerk@fcb.nl, met je cv en motivatie. Insturen kan tot 15 november, naar Henrieke van Diermen, programmaleider Arbeidsmarkttafel Jeugd. Je ontvangt in de week daarna een reactie.