Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Agressie Agressie

Online agressie moet op de radar komen

18 jan 2019

'In de wandelgangen hoorde ik wel eens over een vervelende mail of een hatelijk bericht op Facebook. Maar meldingen kwamen er niet binnen, er was geen beleid. Officieel bestond online agressie niet.' Dat is verleden tijd bij jeugdhulpverleningsinstelling Jarabee in Hengelo. Hanneke Siers, beleidsmedewerker Kwaliteit en Ontwikkeling, volgde de training Online agressie bij Jeugdzorg werkt! en zette het thema op de kaart.

Jongen met mobiel tegen de achtergrond van een hangplek

Gedragsregels gelden ook voor mails en appjes

'Online agressie is onderdeel van ons integrale agressiebeleid', zegt Hanneke. 'Net als bij andere vormen van agressie zetten we in op preventie en de-escalatie. Wat ik bij de training heb opgepikt is om gedragsregels op te stellen. Niet alleen voor gesprekken bij de cliënt thuis of op kantoor, maar ook voor contact via appjes of mails. Door de training weet ik ook hoe politie en justitie ons kunnen helpen bij het tegengaan van online bedreigingen. De juridische stappen had ik daarvoor niet zo scherp op mijn netvlies staan.'

E-learningmodule over online agressie

Om agressie tegen te gaan zet Jarabee verschillende middelen in. Zo is er een e-learningmodule met een hoofdstuk over online agressie. Voor nieuwe medewerkers is de module verplicht en als extra trigger zijn er SKJ-punten mee te halen. 
Verder staan er twee theaterworkshops met oefensituaties op de rol. Hanneke: 'Hoe stel je grenzen? Hoe ga je als professional om met hoogoplopende emoties van een cliënt? En hoe herken je verschillende vormen van agressie: is het frustratie na een slechtnieuwsgeprek of is er bijvoorbeeld alcohol in het spel? Omgaan met online agressie komt terug in de workshops.'

‘Dat hoort bij het werk’

Bewustwording onder medewerkers vergroten is de rode lijn van het werk van Hanneke. 'Nog te vaak hoor ik “Dat hoort bij het werk”', geeft ze aan. ‘Online agressie wordt niet altijd beleefd als agressie. Het moet echt op de radar komen.’  Wat daarbij helpt is dat de zelfsturende teams van Jarabee afspraken maken over de aanpak van (online) agressie. De resultaten worden door Hanneke gemonitord en ze schuift aan bij teamgesprekken. '''Ik ben niet zo bang voor online agressie”, zei iemand laatst, een collega reageerde meteen: “Nou, ik wel.” Dan heb je een goed gesprek’. 

Ook een rol spelen in de aanpak van online agressie in jouw organisatie?

  • Meld je aan voor de training Online agressie op 11 en 25 maart. Twee dagdelen vol praktijkgerichte tips en handvatten voor een plan van aanpak voor jouw organisatie. Voor iedereen die in de jeugdzorg werkt: jeugdzorgwerkers, beleidsadviseurs, hr- of communicatieadviseurs. Kosten: € 50,-.