Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Agressie

Acht tools om agressie aan te pakken

Schelden, dreigen en fysiek geweld. Helaas komt agressie tegen jeugdzorgmedewerkers steeds vaker voor. En de impact is groot. Belangrijk dus om hier goed mee om te gaan. Op deze pagina vind je handige tools die jou en je werkgever hierbij kunnen helpen.

agressie in jeugdzorg: wat kun doen?

Aanpak online agressie: een handig overzicht van informatie over de aanpak van online agressie. Je vindt er praktische tips om met online agressie om te gaan, juridische vragen en antwoorden en goede voorbeelden van andere organisaties.

Zelfinspectie aanpak agressie en geweld: een hulpmiddel van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door de vragen te beantwoorden, check je of jij binnen jouw organisatie goede maatregelen hebt getroffen om agressie en geweld tegen medewerkers aan te pakken. Je krijgt een lijst met verbeterpunten om mee aan de slag te gaan. Het hulpmiddel is gebaseerd op de thema’s waar de inspectie naar kijkt.

Duidelijk over agressie-scan: een meetinstrument waarmee je inzicht krijgt in hoe het ervoor staat met jullie anti-agressiebeleid en waar de verbeterpunten liggen. Na het invullen krijg je advies en tips voor verbeterpunten. De tool is momenteel niet beschikbaar. Je kunt wel het invulblad downloaden.

Agressiespel: een kaartspel waarmee medewerkers met elkaar in gesprek kunnen gaan over het voorkomen en omgaan met agressie en geweld tijdens hun werk.

App Veilig op huisbezoek: de app helpt medewerkers om de risico’s op agressie goed in te kunnen schatten en passende voorzorgsmaatregelen te nemen als zij bij een cliënt op huisbezoek gaan.

Agressie melden en aangifte doen

Aangifte doen: een webpagina met alle informatie die medewerkers moeten weten voor zij aangifte doen van een agressie-incident bij de politie

Incidenten melden: een webpagina met tips en voorbeelden van en voor organisaties voor het maken van gebruiksvriendelijke en beknopte meldingsformulieren.

 Agressiecoördinator: een webpagina met informatie over het nut en de noodzaak van een centraal aanspreekpunt in de organisatie voor alles wat te maken heeft met agressie en geweld. Je vindt er informatie en inspiratie om dit binnen jouw organisatie op te zetten.

Handige links

Agressie melden en aangifte doen

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!