Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Agressie

Wat is agressie?

Omdat jij met mensen werkt, is de kans groot dat je te maken krijgt met agressie. Gericht op jou of op je collega’s. Maar wat verstaan we allemaal onder agressie? Dat leggen we hier uit.

Voorbeelden van agressie  

Agressie is een breed begrip. Wij bedoelen alle mondelinge, schriftelijke of fysieke uitingen waarmee iemand wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen vanwege de uitvoering van zijn of haar werk.  

  • Verbaal en non-verbaal geweld: zoals uitschelden, vernederen, verdenkingen verspreiden of uitdagen. Dit kan ook via e-mail, WhatsApp en social media. 
  • Bedreigen: dreigen met woorden, dieren, voorwerpen of wapens, dreigen naar familie te gaan, vaak hinderen of volgen. 
  • Lichamelijk (fysiek) geweld: beetpakken, schoppen, slaan, bijten, hinderen of spullen beschadigen. 

Weten hoe je agressie aanpakt?
 

Bekijk de pagina met tools