Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nu écht aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

18 jun 2024

Wil jouw jeugdzorgorganisatie duurzame inzetbaarheid van medewerkers stimuleren? Maak dan kosteloos gebruik van dit interessante aanbod om tot een organisatie brede aanpak te komen!

Twee medewerkers in jeugdzorg voeren een goed gesprek

Veel organisaties herkennen het belang van duurzame inzetbaarheid en willen ervoor zorgen dat hun medewerkers gezond en vitaal hun pensioen kunnen bereiken. Maar tegelijkertijd worstelen ze met het concreet maken van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Herkenbaar?

Wil jouw organisatie starten met de invoering van een aanpak om duurzame inzetbaarheid te vergroten? Of wil je je huidige beleid op duurzame inzetbaarheid actualiseren? Jeugdzorg werkt! kan je hierin ondersteunen.

Ons aanbod

Jeugdzorg werkt! biedt in de periode januari ‘24 t/m oktober ‘24 twintig jeugdzorgorganisaties een kort adviestraject/coaching aan om duurzame inzetbaarheid structureel in jouw organisatie in te voeren. De ondersteuning richt zich op het maken van een plan van aanpak of begeleiding bij invoering en borging. De adviseur komt langs in jouw organisatie en adviseert op zowel inhoud als proces.

Denk hierbij aan bekende aanpakken als:

  • De Bewust Ontwikkelgerichte Organisatie
  • Het Persoon-Werkfit model
  • Vijftrapsraket naar duurzame inzetbaarheid
  • Het Huis van Werkvermogen
  • Het Eigen regie model
  • Job Demands - Resources

Maar ook een andere brede aanpak is bespreekbaar. Als je nog twijfelt tussen verschillende aanpakken en je wilt advies, dan helpen we je ook. En heb je als regionale jeugdzorgorganisaties samen een adviesvraag rondom duurzame inzetbaarheid? Ook dan kun je een beroep doen op ondersteuning of advies vanuit Jeugdzorg werkt!

Kosten

Voor het totale begeleidingstraject maken wij gebruik van de subsidieregeling MDIEU van het ministerie van SZW. Kortom: voor jeugdzorgorganisaties is onze ondersteuning kosteloos in de periode van januari ‘24 t/m oktober ‘24.

Voorwaarden om gebruik te maken van deze ondersteuning

  • Aan de deelnemende organisaties vragen wij om de resultaten te delen met de hele sector. Zo leren we van elkaar!
  • Jeugdzorg werkt! stelt een adviseur beschikbaar, op basis van de specifieke ondersteuningsvraag.

Interesse?

Neem dan contact op met programmaleider Nicolette Horn: NHorn@fcb.nl   

Nicolette Horn

Programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Nicolette Horn

Meer weten? Neem contact op!